Verkeersongeval: ook inlener aansprakelijk voor schade werknemer

0

Niet alleen een werkgever moet een goede verzekering afsluiten voor zijn werknemers die zich in het verkeer begeven. Ook de inlener moet zijn mensen verzekeren voor de risico’s van schade in het gemotoriseerd verkeer.

In dit geval liet de inlener zijn mensen na een te lange werkdag met een busje meer dan 100 kilometer naar huis rijden. De inlener had geen passende verzekering afgesloten en moest een deel van de schade van de werknemer betalen.

De situatie

Een werknemer is door zijn werkgever uitgeleend om onderhoudswerkzaamheden te doen in Amsterdam. Samen met drie anderen rijdt hij dagelijks op en neer van Didam naar Amsterdam in een busje van de inlener. De mannen rijden om de beurt. Als de werknemer in augustus 1995 na een lange werkdag achter het stuur zit, krijgen ze een ongeluk. Alle vier inzittenden raken gewond. De schade van de drie bijrijders is gedekt door een WAM-verzekering van de inlener, maar de schade van de werknemer die achter het stuur zat niet.

De vordering

De werknemer stelt zowel zijn werkgever als de inlener aansprakelijk voor het deel van zijn schade dat niet door een verzekering is gedekt. Beiden worden door de kantonrechter veroordeeld om de helft van de niet-gedekte schade van de werknemer te vergoeden.

In het geding tegen de inlener stelt de werknemer dat inlener haar zorgplicht heeft geschonden door hem na een lange werkdag, waarbij de maximaal toegestane arbeidsduur was overschreden, nog naar huis te laten rijden en hem daarbij bloot te stellen aan de risico’s van het drukke verkeer. Daarnaast heeft de inlener de zorgplicht geschonden door geen passende verzekering af te sluiten voor werknemers die zich in het kader van hun werk in het gemotoriseerd verkeer begeven.

Het oordeel van het Hof

De inlener gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter. Het Hof overweegt dat de inlener door haar handelswijze de werknemers en ingeleende krachten heeft blootgesteld aan de risico’s zonder voor de bestuurder van het busje een passende verzekering af te sluiten. Daarom moet de inlener de schade van de ingeleende werknemer vergoeden.

In cassatie

De inlener gaat in cassatieberoep. De verzekeringsplicht voor verkeersongevallen die de Hoge Raad eerder in 2001 heeft vastgesteld, is gebaseerd op goed werkgeverschap. En hier is door de inleenconstructie geen sprake van werkgeverschap.

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad bekrachtigt het vonnis van het Hof. Het hof heeft volgens de Hoge Raad terecht overwogen dat de aansprakelijkheid van de inlener is gebaseerd op een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en niet op goed werkgeverschap.

LJN BL4088
Hoge Raad
Aansprakelijkheid inlener voor verkeersongevallen
Cassatie
09 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.