Verblijf in buitenland tijdens non-actiefstelling is vakantie

0

Een werknemer die tijdens zijn non-actiefstelling in het buitenland verblijft, verbruikt vakantiedagen omdat hij op dat moment niet beschikbaar is voor werk. De werkgever kan de werknemer overigens niet opdragen om tijdens een non-actiefstelling vakantie op te nemen omdat de de werknemer zijn non-actiefstelling dan deels zelf betaalt.

De situatie

Een straathoekmedewerker wordt arbeidsongeschikt. Na een re-integratie gaat hij in januari 2008 weer volledig aan de slag. Tussen de straathoekmedewerker en zijn werkgever zijn wrijvingen ontstaan over het werk dat de werknemer voor zijn eigen bedrijf doet. De arbeidsovereenkomst wordt per 1 oktober 2008 ontbonden door de kantonrechter. De werknemer krijgt geen vergoeding mee. Eind juli 2008 vraagt de werkgever per schriftelijk of hij nog openstaande vakantiedagen heeft. Volgens de opgave van de werkgever heeft hij op dat moment 12,3 dagen opgebouwd. Later meldt de werkgever per brief nog dat de werknemer op de ontbindingszitting heeft gezegd dat hij 2 weken vakantie heeft opgenomen.

De vordering

De werknemer vordert betaling van ruim € 1700 aan niet uitbetaalde vakantiedagen. Dat komt neer op bijna 12 dagen. Hij stelt dat hij verplicht was vakantie vooraf aan te vragen en dat heeft hij niet gedaan. Hij is van mening dat toen hij was vrijgesteld van werk, hij kon gaan en staan waar hij wilde, ook in het buitenland.

Het verweer

De werkgever geeft aan dat de eiser in een bespreking heeft gezegd dat hij, net als altijd, in mei twee weken en ook in de schoolvakantie op vakantie zou gaan. Daarnaast voert de werkgever aan dat hij op grond van artikel 7:638 BW de vakantie van de werknemer mag bepalen.

Het oordeel

De kantonrechter neemt als uitgangspunt dat de werknemer tot 1 oktober 2008 vakantiedagen heeft opgebouwd. Er zijn geen afspraken gemaakt over de status van de opgebouwde vakantiedagen. Tijdens de non-actiefstelling mocht de werkgever niet verlangen dat de werknemer vakantiedagen opnam. Dat zou er neer zou komen dat de werknemer de op non-actiefstelling deels zelf zou betalen. Maar feitelijk opgenomen vakantie moet wel ten laste komen van het vakantietegoed omdat de werknemer op dat moment niet beschikbaar is voor werk. De werknemer heeft niet voldoende betwist dat hij niet op vakantie is geweest en hij heeft ook niet ontkend dat hij altijd in mei en in de schoolvakantie vakantie opnam. Hij heeft wel erkend in het buitenland te zijn geweest maar de hij heeft aangegeven dit juridisch niet als vakantie te kwalificeren. De werknemer heeft ook de brief van de werkgever niet weersproken terwijl hij dat eenvoudig had kunnen doen. Al deze feiten en omstandigheden bij elkaar genomen, komt de kantonrechter tot de conclusie dat de werknemer zijn vakantiedagen heeft opgemaakt. De vordering van de werknemer wordt dan ook afgewezen.

LJN BK6193
Kantonrechter Amsterdam
Art. 7:641 BW Uitbetaling vakantiedagen einde dienstverband
Eerste aanleg
19 november 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.