Veiligheidsinformatiebladen (VIB) vaak niet in orde

0

Maar weinig bedrijven hebben de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) in orde. In augustus start de inspectie van het SZW weer met controles. Met de VIB-checklist kun je als werkgever zelf kijken of jouw beschermingsmaatregelen op orde zijn.

De veiligheidsinformatiebladen zijn gemaakt om te kijken of er genoeg beschermingsmaatregelen zijn getroffen zodat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren. Toch bezitten veel bedrijven over oude VIB’s of in sommige gevallen zijn deze bladen helemaal niet aanwezig. Ook worden er veel fouten op bladen gemaakt als verkeerde labelling of etikettering.

VIB-checklist

De VIB-checklist is in het leven geroepen zodat bedrijven kunnen kijken of alle juiste informatie wél aanwezig is. Zo niet, kan de leverancier gevraagd worden de juiste VIB te leveren.

Inspectie

In augustus begint de Inspectie SZW weer met controles op bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Hierbij wordt door de inspectie gecontroleerd op REACH-verplichtingen. Bedrijven kunnen middels de zelfinspectie gevaarlijke stoffen in vier stappen controleren of zij op een goede manier invulling geven aan het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Bedrijfsgroepen waar extra aandacht nodig is voor het VIB zijn:

  • Gevelreiniging  verwijdering van graffiti, impregneren van muren en daken
  • Auto- en vrachtwagenreiniging  schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen, verkoopklaar maken
  • Vloercoatingbedrijven
  • Betonrenovatie
  • Schilders

Bron: Arboportaal.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.