Veiligere werkplek door ergonomie

0

Van 21 tot en met 25 oktober is het de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom besteden we extra aandacht aan een arbo-gerelateerde onderwerpen. Vandaag: ergonomie.

Ergonomie richt zich op de relatie van mensen tot hun omgeving. De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie hanteert de volgende definitie:

“Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.”

In de werkomgeving gaat ergonomie over werksituaties, het functioneren van mensen daarin en de invloed van de werkplek, de werkomstandigheden, de organisatie, de samenwerking met collega’s en het gebruik van machines en hulpmiddelen. Wanneer werknemers hun werk ergonomisch verantwoord kunnen doen, dan betekent dit dat het werk zo efficiënt mogelijke n zonder gezondheidsklachten en veiligheidsrisico’s uitgevoerd kan worden.

Ergonomie is belangrijk voor een veilige en gezonde werkplek, maar het effect wordt ook bepaald door omstandigheden die medewerkers en leidinggevenden zelf in de hand hebben. SZW Arboportaal definieert vijf tips.

  1. Neem regelmatig pauze
  2. Zorg voor voldoende afwisseling in het werk
  3. Zorg voor een goede lichamelijke conditie
  4. Doe oefeningen doen om spieren en schouders te ontlasten
  5. Zorg voor de juiste lichaamshouding bij langdurig zitten of staan

Ergonomie beperkt zich niet tot de werkhouding en werkplekinrichting. Er zijn binnen de ergonomie vier specialisaties te onderscheiden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.