Uitgebreide zorgplicht voor de werknemers op locatie

0

Een thuiszorg medewerkster raakt gewond als ze bij huishoudelijke werkzaamheden door een zoldervloer zakt. De werkgever heeft zijn zorgplicht geschonden, oordeelt de kantonrechter. Dat de werkgever meteen na het ongeval maatregelen heeft genomen, is daar juist een bevestiging van: de werkgever had die maatregelen eerder kunnen treffen.

De situatie
Een 44-jarige werkneemster van Thuiszorg Rotterdam werkt als huishoudelijke hulp. Ze werkt wekelijks bij een cliënt waar ze 2,5 uur vaste huishoudelijke taken doet en een half uur ‘extra werkzaamheden’. In het kader van die extra werkzaamheden vraagt de cliënt haar de vliering te stofzuigen. Daarbij zakt de medewerkster door de slechts deels beloopbare vloer en valt ruim 5 meter naar beneden.

De arbeidsinspectie heeft de werkgever voor dit voorval een boete opgelegd. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade maar die wijst dat van de hand. Ook de huiseigenaar stelt niet aansprakelijk te zijn.

De vordering
De werkneemster vraagt de kantonrechter een oordeel te geven over de vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden (art. 7:658 BW). De strekking van dit artikel is dat de werkgever verplicht is de werkplek zo in te richten en te onderhouden dat voorkomen wordt dat de werknemer schade lijdt.

Het oordeel
De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht inderdaad heeft geschonden.De werkgever heeft ook bij werk op locatie een zorgplicht, ook al kan hij daar niet direct zeggenschap uitoefenen over bijvoorbeeld de inrichting van die werkplek. De arbo-check die de werkgever altijd uitvoert op de werkplek is alleen gericht op de vaste taken, in de gangbare ruimtes. Voor de extra werkzaamheden was er geen arbo-check. Door de cliënt de inhoud van de extra werkzaamheden te laten bepalen en door geen arbo-check te doen in alle ruimtes waar die werkzaamheden kunnen plaatsvinden, heeft de werkgever haar zorgplicht geschonden.De werkgever heeft naar aanleiding van de boete van de arbeidsinspectie wel meteen maatregelen genomen. In de arbo-check is opgenomen welke ruimtes wel en niet tot het takenpakket behoren. Zolders zonder vaste trap zijn nu uitgezonderd. Daarnaast krijgen werknemers nu instructies en training. Maar de kantonrechter oordeelt dat deze maatregelen ook voor het ongeval hadden kunnen worden getroffen.

Eigen veranwoordelijkheid?
De werkneemster had wel een eigen verantwoordelijkheid en mocht werkzaamheden weigeren. Maar ook al was de werkneemster een ervaren kracht, toch wil de kantonrechter daar in dit geval niet te zwaar aan tillen. De gemaakte inschattingsfout komt niet uitsluitend voor haar rekening, oordeelt de kantonrechter.

LJNBN9805
Kantonrechter Rotterdam
Eerste aanleg
Schending zorgplicht
6 oktober 2010

Door mr. Ingrid Kooijman  

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.