Uitbreiding verzekeringsplicht werkgever

2

Een goed werkgever moet ook zorgen voor een verzekering voor andere bedrijfsongevallen dan ongevallen in het verkeer, zo formuleerde het Hof Den Bosch.

Dat komt neer op een een uitbreiding van de verzekeringsplicht van werkgevers. Maar de risico’s moeten wel goed verzekerbaar zijn, tegen betaalbare premies.

De situatie

Een therapeut die werkt bij een stichting die tbs-patiënten behandelt, raakt arbeidsongeschikt door mishandeling door een patiënt. Hij stelt de stichting aansprakelijk voor de schade die hij daardoor lijdt.

Bij de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de stichting niet aansprakelijk is omdat die niet is tekortgeschoten in haar zorgverplichting.

De vordering in hoger beroep

De werknemer stelt dat de schade die hij lijdt tijdens zijn werk, als gevolg van onvoorspelbaar gedrag van patiënten, in redelijkheid voor het risico van de werkgever behoort komen.

Hij beroept zich op rechtspraak van de Hoge Raad waaruit volgt dat werkgevers moet zorgen voor een goede verzekering voor werknemers die deelnemen aan gemotoriseerd verkeer. Omdat hij dagelijks risico’s liep door het werken met tbs-patiënten, had de stichting ook voor hem een goede verzekering moeten afsluiten.

Het oordeel

Het hof vindt dat de schade die de werknemer lijdt, niet voor risico van de werkgever behoort te komen. De werkgever had volgens het hof de geweldpleging niet kunnen voorzien en is dus niet tekortgeschoten in het nemen van maatregelen om de aanval te voorkomen. De zorgplicht van de werkgever is beperkt tot de in de wet genoemde grenzen en is niet gebaseerd op een algemene risicoaansprakelijkheid.

Wel oordeelt het hof dat een werkgever ook voor andere risico’s op ongevallen dan die in het gemotoriseerd verkeer, moet zorgen voor een goede verzekering. Het gaat dan om werkzaamheden die er toe kunnen leiden dat de werknemer bij ongevallen betrokken raakt. Voorwaarde is wel dat de risico’s goed verzekerbaar moeten zijn, tegen betaalbare premies.

Het Hof houdt de zaak aan en draagt partijen op om het bewijs te leveren dat de risico’s op ongevallen in een tbs-kliniek al dan niet verzekerd hadden kunnen worden.

Uitbreiding verzekeringsplicht

Met deze uitspraak formuleert het Hof Den Bosch een uitbreiding van de verzekeringsplicht van de werkgever. De verzekeringsplicht, die voortkomt uit goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), gold tot nu toe alleen voor verkeersongevallen van werknemers. Uiteraard blijft ook hier de vraag nog open hoe de Hoge Raad uiteindelijk een dergelijke zaak beoordeelt.

LJN BN0734
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Goed werkgeverschap art. 7:611 BW
Hoger beroep
06 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Meer lezen over de aansprakelijkheid van werkgevers voor ongevallen:

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Laura van Luipen op

    Als het tijdelijke werk op de andere afdeling inderdaad op basis van een aparte arbeidsovereenkomst wordt verricht dan geldt de aanzegplicht. Dit is anders als er alleen 1 vast contract is en binnen dat contract de afspraak is gemaakt tot een tijdelijke urenvermeerdering voor het werk op de andere afdeling.

  2. C.A. Pietersen op

    Ontzettend bedankt voor je antwoord. We maken gebruik maken van Afas Insite en als mutatie wordt een nevendienstverband aangemaakt. De medewerker krijgt niet een uitdraai van een arbeidsovereenkomst uitgereikt. Het lijkt me niet dat je dit kunt zien als een aparte arbeidsovereenkomst.