Tool voor het bepalen van risico’s in het bedrijf op komst

0

Eind 2011 komt er een digitaal instrument waarmee bedrijven eenvoudiger kunnen bepalen of zij verplicht zijn onderzoek te doen naar risico’s op zware ongevallen binnen hun bedrijf.

Het kabinet komt hiermee op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegemoet aan een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het al dan niet schrappen van de uitgebreide risico-inventarisatie voor bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken.

Het gaat om de zogenoemde Aanvullende Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (ARIE). Dit is een wettelijke verplichting in het Arbobesluit voor bedrijven om de risico’s op zware ongevallen te inventariseren en noodplannen gereed te hebben. In Nederland zijn dat ongeveer vierhonderd bedrijven, vooral in de chemische industrie.

De SER heeft geadviseerd de huidige, gedetailleerde verplichting te handhaven. Het kabinet neemt dit advies over. Dat betekent dat de regelgeving niet wordt overgelaten aan de branche zelf, zoals bij andere arboregelgeving wel het geval is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat nu het hulpmiddel voor bedrijven ontwikkelen. Naar verwachting is het instrument eind 2011 via de website Arboportaal beschikbaar.

De SER adviseerde verder een onderzoek te doen naar het vervoer en de op- en overslag van gevaarlijke stoffen (vervoersgebonden inrichtingen). Onderzocht wordt of deze branche uitgesloten kan worden van deze regeling.

De ARIE-regeling is bedoeld om werknemers te beschermen. Bedrijven die onder de ARIE vallen, moeten zich melden bij de Arbeidsinspectie. Die controleert steekproefsgewijs of bedrijven voldoen aan de regels.

Lees ook:
> ‘Meer bewust zijn kan helpen bij daling arbeidsdoden’
> Checklist ziekteverzuim
> Aansprakelijkheid werkgever geldt vanaf eerste dag

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.