Stappenplan Zwangerschap en arbeidsomstandigheden

0

Een zwangerschap is natuurlijk leuk nieuws, vooral voor de medewerkster zelf. Voor de werkgever zijn er op arbogebied wel de nodige verplichtingen. Onderstaand stappenplan brengt in beeld welke maatregelen noodzakelijk zijn om de werkneemster te beschermen.

Stap 1: Gevaren in kaart brengen

 • Controleer de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE).
 • Selecteer uit de RIE de specifieke risico’s voor zwangere werkneemsters.
 • Let op gevaarlijke stoffen.
 • Let op fysische factoren, zoals klimaat, geluid, straling, trilling.
 • Voorkom overbelasting:
  • Fysiek: niet bukken, hurken, knielen en zwaar tillen.
  • Psychisch: wees alert op werkdruk en stress.
 • Vertaal de risico’s naar concrete maatregelen. Uitgangspunt moet zijn dat de werkneemster zo veel mogelijk haar eigen werk kan blijven doen.

Stap 2: Informeren

 • Informeer de zwangere werkneemster over de gevaren.
 • Geef aan welke maatregelen wanneer genomen worden.
 • Informeer de collega’s over werkverdeling en/of tijdelijke vervanging.

Stap 3: Aanpassing werkplek

 • Neem de gevaren weg door achtereenvolgens:
  • de gevaarbron te verwijderen;
  • de bron af te schermen;
  • de werkneemster af te schermen;
  • collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.
 • Let op de hygiëne.

Stap 4: Aangepaste werk- en rusttijden

 • Pas het werkrooster aan.
 • Sta extra pauzes toe.
 • Creëer een afgesloten ruimte waar de werkneemster kan rusten.
 • Stel tijd beschikbaar voor zwangerschapsonderzoeken.
 • Verleen een vrijstelling voor nachtdienst en overwerk.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.