Stappenplan Werken met gevaarlijke stoffen

0

De gevleugelde uitspraak ‘beter voorkomen dan genezen’ geldt ook voor
blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. De P&O’er kan met
onderstaand stappenplan de werkgever gericht advies geven over zijn plichten op
dit terrein.

Stap 1: Risico’s inschatten

 • Welke emissiebronnen zijn er?
 • Hoeveel emissiebronnen zijn aanwezig?
 • In welke mate komen gevaarlijke stoffen vrij?
 • Waar staat de emissiebron?
 • Worden de stoffen mogelijk verspreid door de lucht?
 • Welke ventilatiesystemen zijn er en werken deze naar behoren?
 • Op welke afstand bevinden werknemers zich tot de emissiebron?
 • Hoe lang duren de werkzaamheden bij de emissiebron?
 • Wat is de werkwijze van de werknemer?

Stap 2: Onderbouwing

Vervolgens moeten de ingeschatte risico’s onderbouwd worden met feiten en cijfers. Dit kan ondermeer op basis van:

 • eerder uitgevoerde metingen;
 • nieuwe metingen bij de emissiebronnen;
 • metingen bij vergelijkbare installaties of werkzaamheden. 

Stap 3: Meten

 • Voer metingen uit, op basis van de aard en ernst van de blootstelling.
 • Kies een meetstrategie. Zie hiervoor het normblad  NEN-EN 689.

Stap 4: Vergelijken met grenswaarden

Vergelijk de uitkomst van de metingen met de wettelijke grenswaarden, de MAC-waarden . 

Stap 5: Maatregelen

Wanneer de grenswaarden overschreden worden, moet de werkgever maatregelen nemen. Daarbij moet de werkgever volgens deze volgorde te werk gaan:

 • Bekijk eerst of de stof vervangen kan worden door een ongevaarlijke of minder gevaarlijke stof.
 • Zo niet, bestudeer dan de optie van een gesloten verwerkingssysteem of pas de machine of het product aan, zodat er minder schadelijke stoffen vrijkomen.
 • Ga anders over op ventilatie.
 • Helpt ook dit niet, voorkom dan rechtstreeks contact tussen werknemer en schadelijke stof, bijvoorbeeld door gebruik van bedieningsapparatuur op afstand.
 • Faalt alles, dan moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, zoals maskers en handschoenen.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.