Stappenplan risico-inventarisatie & evaluatie

0

Elke werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en  evaluatie (RI&E) op te stellen in het kader van een verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. Deze RI&E kan via onderstaand, gestructureerd stappenplan worden uitgevoerd.

Stap 1: Inventarisatie

De eerste stap is de inventarisatie van de risico’s. Hierbij gelden drie essentiële uitgangspunten:

  • het hele bedrijf moet aan bod komen;
  • overleg met de werknemers is van groot belang, zij weten waar de problemen zitten;
  • alle risico’s moeten vermeld worden, ook de onvermijdbare.

Van deze inventarisatie moet een schriftelijk verslag worden gemaakt met een ‘knelpuntenlijst’: een opsomming van de risico’s.

Stap 2: Evaluatie

De knelpuntenlijst is de basis voor de tweede stap: het evalueren van de risico’s. Hierbij is het van groot belang om prioriteiten te stellen: welke punten moeten het eerst worden aangepakt? Dit leidt uiteindelijk tot een meerjarenplan.

Stap 3: Plan van Aanpak

Het meerjarenplan wordt vervolgens vertaald naar een Plan van Aanpak. Hierin staat:

  •  welke knelpunten het komende jaar aan de beurt zijn;
  •  wie verantwoordelijk is voor de te nemen maatregelen;
  •  hoe en wanneer de maatregelen worden uitgevoerd;
  •  hoe de maatregelen gefinancierd worden.

Stap 4: Uitvoering

In de vierde fase voert de werkgever de plannen uit zoals die zijn neergelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie, het meerjarenplan en het Plan van Aanpak.

Stap 5: Rapportage

De vijfde stap is de jaarlijkse, schriftelijke rapportage van de geboekte resultaten. Deze wordt besproken met het medezeggenschapsorgaan.

Stap 6: Aanpassing RI&E

Op basis van de rapportage worden zonodig de RI&E en het Plan van Aanpak aangepast. Dit aangepaste plan vormt vervolgens weer de basis voor een nieuwe uitvoeringsfase.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.