Spagaat tussen verzakelijking zorg en werkdruk

0

Bijna alle medewerkers in de zorg hebben te maken met grote veranderingen in hun organisatie. Bovenop het toch al relatief grote risico op psychosociale belasting, speelt stress door verandering en onzekerheid. Hoe goed zorgt de zorgmedewerker voor zichzelf? We vroegen het Joost de Bie, adviseur Veilig & Vitaal werken in het Waterlandziekenhuis in Purmerend.

Werkgevers in de zorg moeten meer doen om te voorkomen dat hun personeel overbelast raakt en uitvalt. Dat stelde de Inspectie SZW onlangs. Het ziekteverzuim is in de zorg hoger dan gemiddeld, hoofdzakelijk door psychosociale arbeidsbelasting.

Neventaken

Het beeld dat de inspectie schetst, herkent De Bie. Personeel kan hier heel goed voor een ander zorgen. Maar zorgen voor jezelf, lijkt gek genoeg vaak bijzaak te zijn. Ook andere factoren spelen volgens De Bie een rol. Er werken veel vrouwen, met een centrale rol in het gezin. Ze hebben naast een hectische baan, nog mantelzorg en andere neventaken. Dat is allemaal extra belastend.

Ondergesneeuwd
Vitaliteit en veiligheid is een onderwerp dat iedereen belangrijk vindt, maar nog wel eens ondergesneeuwd raakt door de druk van de dagelijkse praktijk. Denk maar eens aan het helpen bij het in en uit bed gaan van patiënten. Elke medewerker is getraind in het gebruik van tilhulpmaterialen ter bescherming van zijn eigen rug. En toch zie je nog regelmatig dat je medewerkers moet wijzen op het daadwerkelijk gebruik ervan , aldus De Bie.

Integrale aanpak
Hoe breng je het onderwerp tot leven? We focussen niet alleen op het opstellen van beleid en het maken van regels, protocollen of richtsnoeren waaraan men zich zou moeten houden. We hanteren  een meer integrale aanpak, want de regels alleen zorgen niet voor veiligheid. Je moet het zoeken in de totaliteit, van wat er allemaal op de werkvloer gebeurt. Bij de uitvoering van het werk moeten de regels zo min mogelijk beperkend werken en niet als extra last ervaren worden. Dit verhoogt de bereidheid om ze daadwerkelijk toe te passen, en het beperkt de werkdruk, wat de vitaliteit ten goede komt. Betere samenwerking tussen afdelingen en het slimmer gebruik maken van ICT-mogelijkheden kunnen de medewerkers nog meer ontlasten.

Verzakelijking
Dat de zorg verandert en onder constante druk staat om kosten te drukken, maakt het werk van De Bie lastiger. Je zit in een spagaat. Het moet allemaal efficienter, kosten lager, het rendement hoger. Je ontkomt niet aan een zakelijker instelling, want anders ga je failliet. Dat geeft de noodzaak tot een andere manier van werken. Hoewel we merken bij onze medewerkers dat zij gelukkig  nog wel plezier in het werk hebben, zien ook wij dat de druk van het werk als problematischer gezien wordt. Er dreigt meer uitval, en dat vinden we zorgelijk.

Energie
Volgens De Bie blijft het belangrijk om maatwerkafspraken te maken met medewerkers over hun vitaliteit. Ga de dialoog aan. De ene medewerker wil wat meer bewegen, de ander heeft wat ruimte nodig voor mantelzorg. En in het algemeen? De kunst is dat je energie houdt. Prima als het een tijdje hard werken is, maar je moet voldoende tegenmomenten hebben. Na een feest op het werk was laatst iedereen hier uitgelaten en vrolijk. Mijn collega s en ik zeiden: dit gevoel moeten we vasthouden tot op de werkvloer. Het klinkt zo simpel, maar het is echt waar: we moeten niet vergeten om met elkaar te kijken naar wat er allemaal goed gaat.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.