Screeningsprofielen Verklaring Omtrent Gedrag uitgebreid

0

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft zijn lijst van specifieke screeningsprofielen voor het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) uitgebreid.

De lijst is deze week op internet gepubliceerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De lijst telt inmiddels zestien afzonderlijke profielen. Nieuw in de lijst is het profiel politieke ambtsdragers.

Bij een aanvraag van een VOG wordt getoetst of iemand in het verleden de fout in is gegaan op eenzelfde gebied als waarvoor een VOG wordt aangevraagd. Een voorbeeld is dat bij iemand die een VOG aanvraagt voor een beroep waarin hij onder andere met personen werkt, wordt gekeken of de aanvrager in het verleden geweld tegen personen heeft gebruikt.

Naast deze categorie ‘personen’ worden zeven andere categorieën onderscheiden waarop strafrechtelijke gedragingen kunnen worden gepleegd: informatie, geld, goederen, diensten, zakelijke relaties, proces en het aansturen van een organisatie. De werkgever vult daarom op het VOG-aanvraagformulier in met welke van deze acht categorieën de werknemer tijdens de uitoefening van zijn beroep in aanraking komt. Vervolgens wordt het strafrechtelijk verleden van de aanvrager gescreend op deze categorieën.

Bij wijze van dienstverlening is er nu een apart screeningsprofiel ontwikkeld voor politieke ambtsdragers. In het profiel politieke ambtsdragers zijn de categorieën geld, goederen, personen en informatie opgenomen en geldt een terugkijktermijn van tien jaar.

Lees ook:
> Verklaringen goed gedrag goedkoper
> ‘Psychologische test in kinderopvang’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.