Rijk zet zich in tegen agressie

1

In 2014 had een derde van de werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld. Het Rijk zal zich in blijven spannen om agressie en geweld tegen overheidspersoneel terug te dringen, zo heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten.

Dat een groot deel van de werknemers met een publieke taak last heeft van agressie en geweld is niet alleen erg vervelend voor deze medewerkers. ‘Het levert een aanzienlijke kostenpost op voor de maatschappij’, aldus Plasterk.

Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden.

[([002_154_rb-image-2752878.jpeg]:inzetgroot)]

.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is de sector waarin medewerkers het meeste te maken hebben met agressie en geweld. Ruim 45 procent van de werknemers binnen deze branche kreeg in 2014 te maken met agressie door derden.

De Inspectie SZW heeft psychosociale arbeidsbelasting, waar agressie en geweld ook onder valt, hoog op de agenda staan. Bij inspecties in 2014 heeft de inspectiedienst bij 79 procent van de ziekenhuizen overtredingen geconstateerd met betrekking tot de aanpak van agressie en geweld.

Campagne

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid hebben de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ gelanceerd. Werkgevers kunnen gebruik maken van allerlei campagnemateriaal en diverse hulpmiddelen om medewerkers ervan bewust te maken dat agressie en geweld op de werkvloer onacceptabel is. Zo geeft de campagewebsite AgressievrijWerk.nl tips over hoe agressie en geweld op de werkvloer voorkomen kan worden, door bijvoorbeeld de inrichting van de werklocatie of beveiliging van de werklocatie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Paul Kemperman op

  Het is terecht dat minister Plasterk en minister Asscher aandacht besteden aan externe agressie tegen overheidsmedewerkers. Maar zij mogen niet vergeten dat 1 op de 4 ambtenaren jaarlijks slachtoffer wordt van interne agressie door collega's en leidinggevenden.

  Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega?s, leidinggevenden, omstanders, pers, bevolking, vakbond enzovoort.

  Wanneer je door je eigen leidinggevenden op een geniepige manier agressief wordt bejegend, geïntimideerd of weggepest, dan sta je er helemaal alleen voor. Zelfs vakbonden, vertrouwenspersonen en ondernemingsraden laten je dan in de steek.

  TNO stelt ieder jaar weer vast dat interne agressie binnen overheidsorganisaties nog steeds een ernstig en veel voorkomend probleem is en veel schadelijker dan externe agressie. Leidinggevenden gebruiken intimidatie steeds vaker als managementinstrument om goed functionerende medewerkers weg te treiteren.

  Het wordt hoog tijd om deze vorm van intern machtsmisbruik binnen de overheid bespreekbaar te maken en hier daadwerkelijk iets tegen te doen.