Rekening houden met cognitieve belasting bij scholing

0

Bij het ontwerpen van leermiddelen of trainingen is kennis van hoe het menselijk brein werkt onontbeerlijk. Hoeveel informatie kan het brein aan en hoe moet die informatie worden gepresenteerd?

Bij het ontwerpen van leermiddelen moet rekening gehouden worden met de cognitieve belasting. In de jaren ’80 ontwikkelde psycholoog John Sweller daarvoor een kader. Er zijn drie soorten belasting: intrinsieke, externe en germane. Door met deze soorten belasting rekening te houden kun je effectiever leermiddelen ontwerpen.

 

Intrinsieke belasting

Intrinsieke cognitieve belasting betreft de moeilijkheidsgraad van het te bestuderen onderwerp. Hierop heeft de opleidingsdeskundige geen invloed, maar deze moet er natuurlijk wel rekening mee houden. Als het een ingewikkeld onderwerp betreft kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om het proces op te breken in kleinere stappen. Bij bijvoorbeeld het onder de knie krijgen van een nieuw softwarepakket worden steeds slechts enkele functies via een simulatie getoond. Dit voorkomt bij medewerkers het gevoel dat zij overweldigd worden. Ze leren eerst deelfuncties, voordat ze gaan oefenen met het hele pakket.

 

Externe belasting

De externe cognitieve belasting is geheel afhankelijk van degene die de leermiddelen ontwerpt. De externe belasting hangt af van de wijze waarop de stof gepresenteerd wordt. In bovenstaand voorbeeld werd deze belasting dus beperkt door de leerstof in kleinere, hapklare brokken aan te bieden.
Bij het beperken van de externe belasting moet met de volgende zaken rekening worden gehouden:
– Vermijd het ‘opleuken’ van het lesmateriaal met extra illustraties of muziek die geen educatieve waarde hebben. Deze elementen zijn wel leuk, maar vragen extra hersencapaciteit die ten koste gaat van het leren van wat er echt toe doet.
– Presenteer informatie niet dubbel: Dit gebeurt bijvoorbeeld nogal eens bij presentaties waarbij de presentator de tekst op de sheets letterlijk opleest. Toehoorders moeten deze informatie dan twee keer verwerken, hetgeen een aanslag is op de breincapaciteit.

 

Germane belasting

Germane cognitieve belasting refereert aan de moeite die het kost om kennis een definitieve plek in het brein te geven in een schema, een georganiseerd patroon voor kennis en de relaties tussen andere kennisgebieden. Om deze germane belasting te beperken wordt het aangeraden om een goede balans te zoeken tussen tekstuele en visuele content, tekst dichtbij afbeeldingen die erbij horen te zetten, en de inhoud op te delen. Je kunt bijvoorbeeld studenten eerst naar een instructievideo laten kijken hoe in te loggen op het nieuwe softwaresysteem en hen vervolgens een instructie met opsommingstekens voor het invoeren van data laten lezen.

Het belangrijkste bij het ontwerpen van leermiddelen is een balans vinden tussen deze drie typen belasting. Elk type belasting is additief. Dit betekent dat wanneer de intrinsieke belasting hoog is, de externe belasting teruggebracht moet worden. De drie typen belasting moeten de capaciteit van de student niet te boven gaan.

Bron: Clarity Consultants

 

Lees meer Mediascan

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.