Re-integratiedossier

0

De werkgever is wettelijk verplicht om bij langdurige ziekte van zijn werknemers een re-integratiedossier aan te (laten) leggen.

De Wet verbetering poortwachter bepaalt wat in het re-integratiedossier moet worden opgenomen, door middel van het toevoegen van enkele bepalingen aan WAO, die nu zijn overgenomen in de WIA (artikel 25.1) en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (artikel 3).

Inhoud re-integratiedossier

De werkgever of P&O’ er moet een re-integratiedossier bijhouden om te kunnen aantonen wat het verloop van de ziekte is geweest en welke re-integratiemaatregelen hij heeft genomen. Het is verstandig dit te doen vanaf het moment van ziekmelding, zodat de P&O’ er nooit het verwijt kan krijgen dat hij te laat is begonnen met dossieropbouw.

Het dossier is ook de basis van het re-integratieverslag. Als u verantwoordelijk bent voor de opbouw van het dossier, moet u de volgende documenten en gegevens daarin opnemen:

  • het verloop van het ziekteverzuim van de werknemer is vastgelegd, waaronder het aantal feitelijk gewerkte uren;
  • alle activiteiten van de werkgever om re-integratie te bevorderen;
  • alle activiteiten van de werknemer om re-integratie te bevorderen;
  • het plan van aanpak en alle wijzigingen daarvan;
  • alle documenten en correspondentie die betrekking hebben op de ondernomen activiteiten. Denk hieraan ook aan digitale correspondentie, zoals e-mails.

De P&O’ er heeft overigens niet tot alle gegevens toegang hebben. Medische gegevens blijven in principe bij de bedrijfsarts of arbodienst.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.