Re-integratie

0

Een werknemer die langere tijd verzuimt, krijgt vroeg of laat te maken met een re-integratietraject. De uitgevallen werknemer zal moeten worden ingepast in zijn oude of in nieuwe werkzaamheden.

Bij re-integratie is er sprake van twee mogelijke sporen. Re-integratie van het eerste spoor gaat over werknemers die bij hun eigen bedrijf worden gere-integreerd. Bij re-integratie van het tweede spoor is sprake als de werknemer niet meer voor het eigen bedrijf kan werken en gezocht moet worden naar externe oplossingen.

Eerste spoor

De werkgever en de probleemanalyse

Wanneer een werknemer langere tijd verzuimt, is het zaak hem zo goed mogelijk te laten re-integreren. Een heldere probleemanalyse is dan noodzakelijk. Er zijn twee soorten probleemanalyses: beknopte en volledige. De laatste wordt door de bedrijfsarts gebruikt bij complexe verzuimaangelegenheden, de eerste bij gevallen die met re-integratiemaatregelen niet bekort kunnen worden (zoals bij beenbreuken en hernia).

De werkgever neemt in het re-integratietraject een belangrijke plaats in. De inspanningen die hij verricht zijn divers. Zo stelt hij een casemanager aan en houdt hij zich bezig met de samenstelling van het re-integratieverslag. In overleg met de werknemer stelt hij een plan van aanpak samen, op basis van de probleemanalyse.

Toetsing en evaluatie

In de re-integratie eerste spoor zitten momenten van evaluatie en toetsing. Daarbij hebben werkgever en werknemer hun eigen rol. Het gaat om de volgende zaken:

Rol UWV

Het UWV speelt de rol van waakhond in het re-integratieproces. Het instituut komt in het spel als geen kansen zijn op re-integratie van de zieke werknemer. UWV controleert of er voldoende inspanningen zijn verricht door de werkgever. Is dat niet het geval, dan mag het instituut sancties opleggen aan de werkgever of werknemer. Is de werkgever het niet met de sancties eens, dan kan hij bezwaar aantekenen bij het UWV.

Tweede spoor

Re-integratie van het ’tweede spoor’ heeft plaats als een werknemer niet meer aan de slag kan bij zijn oude werkgever. De werkgever en de arbo-professional krijgen dan te maken met de vraag of de re-integratie moet worden uitbesteed of niet. En zo ja, welk re-integratiebedrijf wordt dan geselecteerd?

Om de privacy van de werknemer te beschermen tijdens dit traject, is het belangrijk aandacht te besteden aan wat de wet hierover zegt. Tenslotte is het ook belangrijk rekening te houden met de ondernemingsraad, aangezien deze instemmingsrecht heeft op het gebied van re-integratie.

Lees meer over re-integratie

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.