PSA in de zorg blijft een aandachtspunt

1

Hoewel de aanpak van werkdruk in de zorg is verbeterd, constateert de Inspectie SZW dat het toch nodig blijft om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo is het percentage instellingen dat onvoldoende maatregelen neemt tegen agressie toegenomen.

De Inspectie SZW heeft in de periode april 2013 – februari 2014 in het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 1.264 locaties van 306 zorginstellingen geïnspecteerd op psychosociale arbeidsbelasting. Uit die inspecties blijkt dat de aanpak van werkdruk binnen de zorg is verbeterd. Zo had bij de laatste inspectie ruim de helft van de instellingen maatregelen genomen om werkdruk te voorkomen. In 2012 was dit nog slechts bij 20 procent van de bezochte instellingen het geval.

Agressie

De Inspectie SZW constateert echter ook dat PSA binnen de sector zorg en welzijn een aandachtspunt moet blijven. Zo werden in 2012 bij 40 procent van de instellingen overtredingen geconstateerd op het gebied van agressie. Nu is dat 60 procent, een toename van 20 procent dus. Volgens de inspectie ligt dit onder meer aan het feit dat voor een deel van de zorgtaken lager gekwalificeerd of tijdelijk personeel wordt ingezet.

Ervaring

Deze medewerkers hebben vaak minder ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen. De Inspectie vindt dan ook dat instellingen meer voorlichting en training moeten geven. Daarnaast kunnen instellingen gebruikmaken van het Actieplan Veilig Werken in de zorg, dat instellingen helpt bij de ontwikkeling en implementatie van anti-agressiebeleid.

Aanpak

Het ministerie van SZW besteedt de komende vier jaar extra aandacht aan de aanpak van PSA. Hiervoor werd in mei onder meer de campagne Check je werkstress gestart. Daarnaast inspecteert de Inspectie SZW dit jaar nog ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra op PSA. In 2015 controleert de inspectie nogmaals de instellingen waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd.

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één in Nederland. Herken en voorkom stress. Kom op 18 november naar het congres Aanpak Werkstress.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Eugene Wiegers op

    strak plan om laag geschoold personeel dat duur gekwalificeerd personneel te gaan scholen zodat ze minder te maken krijgen met agressie. Wat is er dan mis zou je zeggen dat de client agressief wordt? Als ik ervan uit mag gaan dat de patiënt of diens begeleider agressief wordt en niet de hulpverlener…
    Is er ook gekeken naar de tijd die een zorgverlener mag nadenken over zijn/haar patiënt en daarvoor een passende oplossing te vinden. Deze wordt ook steeds korter. Meer patiënten bij 1 hulpverlener is altijd mogelijk maar niet altijd wenselijk.
    Goedkoop kan wel eens duurkoop gaan worden.