Projectontwikkelaar als inlener aansprakelijk voor bedrijfsongeval

0

Een projectontwikkelaar is als opdrachtgever en inlener aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, ook al is hij niet de formele werkgever.

De situatie

Een projectontwikkelaar geeft aan een werkgever de opdracht voor het verrichten van diverse werkzaamheden voor de bouw van een bedrijfspand.

In april 2007 vraagt de projectontwikkelaar aan een werknemer van die werkgever hem te helpen bij het verplaatsen van triplexplaten op het dak. Bij deze werkzaamheden is de werknemer acht meter naar beneden gevallen en ernstig gewond geraakt. De werkgever heeft als formeel werkgever zijn aansprakelijkheid voor het ongeval erkend.

De vordering

Verzekeraar Delta Lloyd vordert, namens werkgever, een verklaring voor recht dat de projectontwikkelaar aansprakelijk is voor de schade die de werknemer heeft geleden door het ongeval.

Het verweer

De projectontwikkelaar verweert zich primair met de stelling dat hij geen werkgever was en daarom op grond van artikel 7:658 BW dan ook niet aansprakelijk is. Daarnaast voert de projectontwikkelaar aan dat, om diezelfde reden, de zorgverplichting voor het nemen van veiligheidsmaatregelen niet op hem rustte maar op de werkgever. Verder stelt hij zich op het standpunt dat de werknemer
bewust roekeloos heeft gehandeld door de triplexplaten verkeerd te dragen. Ook dat is een reden waarom hij niet aansprakelijk is voor de schade.

Tenslotte beroept de projectontwikkelaar zich nog op het feit dat hij niet verzekerd is voor de schade. Voor het bouwproject heeft de projectontwikkelaar bij een tussenpersoon wel een verzekering afgesloten, maar aansprakelijkheid als inlener voor ongevallen is daarin niet meeverzekerd.

Het oordeel in de hoofdzaak

De rechtbank oordeelt dat de projectontwikkelaar wel degelijk aansprakelijk is voor de schade die de werknemer heeft geleden als gevolg van het ongeval.

De projectontwikkelaar was de opdrachtgever en voerde de bouwdirectie uit. Daarmee staat voor de rechtbank voldoende vast dat de projectontwikkelaar handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf. Hij gaf de werkgever opdrachten, die door de werknemer werden uitgevoerd. Daarmee is sprake van inlening en is art. 7:658 lid 4 BW van toepassing.

Ten aanzien van de zorgverplichting heeft de projectontwikkelaar ter zitting erkend dat de werkgever geen werkzaamheden waren opgedragen ten aanzien van het dak. Daarmee staat vast dat de zorgverplichting voor de situatie op het dak rustte op de projectontwikkelaar en niet op de werkgever. Daarbij is ook van belang dat de veiligheidsnetten rondom het dak waren verwijderd en de projectontwikkelaar bij constatering daarvan toch met werknemer het dak op is gegaan. Voor die handeling heeft de projectontwikkelaar ook een boete gekregen van de Arbeidsinspectie. Ook het beroep op bewuste roekeloosheid van de werknemer wordt door de rechtbank verworpen omdat niet gebleken is dat de werknemer zich bewust is geweest van het mogelijke gevaar van zijn handeling.

Volgens de jurisprudentie is dit een vereiste om tot niet-aansprakelijkheid van de werkgever of inlener te komen. Het feit dat de projectontwikkelaar niet verzekerd is voor de schade, maakt de zaak niet anders. De gevorderde verklaring voor recht tot aansprakelijkheid van de projectontwikkelaar voor de schade wordt toegewezen.

LJN BN2963
Rechtbank Utrecht
Aansprakelijkheid inlener art 7:658 lid 4 BW
Eerste aanleg
25 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.