Plan van aanpak re-integratie

0

De werkgever maakt met de werknemer op basis van de probleemanalyse een plan van aanpak voor de re-integratie. Dit plan van aanpak moet uiterlijk in de achtste ziekteweek klaar zijn en bij de bedrijfsarts liggen.

Een plan van aanpak bevat concrete afspraken over de activiteiten die tijdens de re-integratie uitgevoerd gaan worden. Het gaat om het einddoel en het re-integratietraject. Een planning met de re-integratietermijn geeft aan wie wat doet. Een door beide partijen aangestelde casemanager houdt de planning in de gaten en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Staat het plan van aanpak op schrift, dan stuurt de werkgever de bewuste werknemer, de casemanager en de bedrijfsarts een exemplaar van dit plan.

Het maken van een plan van aanpak kan achterwege worden gelaten in het geval dat de werknemer in de toekomst vermoedelijk geen mogelijkheden meer heeft om te werken. Dit moet worden aangetoond in de probleemanalyse.

Het plan van aanpak bevat het einddoel op korte en lange termijn. De afspraken gaan niet alleen over de eerste twee ziektejaren maar ook voor de periode daarna. De praktijk is dat het tijdens het opstellen van het plan van aanpak niet altijd mogelijk is aan te geven wat het doel op lange termijn is. In dat geval moet aangegeven worden in welke richting het doel ligt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.