Persoonlijke beschermingsmiddelen

2

Veel werknemers krijgen tijdens hun werk te maken met lawaai, tocht, stof of kou. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje, veiligheidsbril of beschermende kleding kunnen bescherming bieden tegen deze gevaren.

1. Arbeidshygienische strategie

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen een specifiek gedeelte van het lichaam, zoals de ogen of de mond, tegen bijvoorbeeld giftige stoffen, lawaai of kou. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een mondkapje, veiligheidsbril of beschermende kleding. Het gebruik van dergelijke middelen vormt de laatste stap in de arbeidshygiënische strategie om arbeidsrisico’s te verminderen. Zijn de eerste drie stappen van de strategie doorlopen, maar blijft er gevaar bestaan, dan is het zaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.

2. Klassen

Afhankelijk van het risiconiveau kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen ingedeeld worden in drie klassen:

– De eerste klasse bevat beschermingsmiddelen die werkgevers kunnen inzetten bij situaties met een laag arbeidsrisico. Voorbeelden van middelen zijn een zonnebril of regenkleding. Loopt de werknemer ondanks de bescherming toch letsel op, dan is dit meestal niet zo ernstig.

– De tweede klasse bevat beschermingsmiddelen die werkgevers kunnen inzetten bij situaties met een middelhoog risico. Denk hierbij aan middelen als een veiligheidsbril of -helm. Deze beschermingsmiddelen moeten onder meer voldoen aan de richtlijn 89/686/EEG.

– De laatste categorie bevat beschermingsmiddelen die werkgevers kunnen inzetten bij situaties met een hoog arbeidsrisico. Zo beschermt een harnasgordel de werknemer tegen een val van grote hoogte. Vanwege het hoge arbeidsrisico, moeten deze middelen aan extra eisen voldoen.

3. Voorlichting

Op basis van de RI&E en in overleg met de werknemers bepaalt de arboprofessional welke persoonlijke veiligheidsmiddelen er moeten worden ingezet. De werkgever draagt zorg voor de aanschaf ervan. Om het gebruik ervan onder de werknemers te bevorderen, is het belangrijk dat:

– De arboprofessional aan de werknemers voorlichting geeft over waarom deze middelen gebruikt moeten worden.

– Hij de werknemers instructies geeft over hoe de middelen gebruikt moeten worden.

– De arboprofessional erop toeziet dat de werknemers de middelen ook daadwerkelijk gebruiken.

4. Overtreding

Om het gebruik van persoonlijke maatregelen nog meer te stimuleren, doet de werkgever er goed aan dit verplicht te stellen. Hij kan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bijvoorbeeld opnemen als voorwaarde in de arbeidsovereenkomst of instellen als huisregel. Blijkt de werknemer herhaaldelijk niet aan deze voorwaarden te voldoen, dan kan de werkgever hem een sanctie opleggen. In het ergste geval is dit schorsing of ontslag. Zorg er wel voor dat werknemers van tevoren op de hoogte zijn van de sancties.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. maria bredek-middel op

    handschoenen in de thuiszorg is dat zorg voor werkgever of voor de cliënt?? Het is in mijn ogen ook een beschermingsmiddel !!!