Per 1 januari 2010 controleert IVW arbeidstijden bij eigen vervoerders

0

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) controleert vanaf 1 januari 2010 eigen vervoerders op het Arbeidstijdenbesluit-vervoer (Atb-v). Tot 1 januari werden deze controles uitgevoerd door de Arbeidsinspectie (AI).

De Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat geven door een formele overdracht van werkzaamheden invulling aan het streven naar ‘meer effect en minder last’ voor het bedrijfsleven, in het kader van het rijksbrede meerjarenprogramma ‘Vernieuwing Toezicht’. Voordeel is, dat er in de nieuwe situatie nog slechts één toezichthouder is. Hierdoor wordt het risico op inconsistentie in het toezicht verkleind.

Het handhavings- en boetebeleid blijft voor de eigen vervoerders hetzelfde, maar de werkwijze is anders. Vanaf 1 januari kunnen overtredingen die bij wegcontroles worden geconstateerd, direct beboet worden. Voorheen werd bij een constatering van een overtreding eerst een bedrijfsonderzoek opgestart.

De IVW gaat de bedrijfsinspecties bij eigen vervoerders uitvoeren op basis van risicoanalyse, zoals dat ook gebeurt in het beroepsgoederenvervoer. De inspectiedruk zal zich hierdoor meer concentreren op slecht presterende bedrijven en deelsectoren met een hoog risico. Eigen vervoerders met een intern veiligheidsmanagementsysteem kunnen in aanmerking komen voor een zogenoemd ‘’systeemtoezicht’’.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.