Overtreding relatiebeding via Twitter

3

Een recruiter die via Twitter contact houdt met kandidaten van haar vorige werkgever, moet een voorschot op de boete uit het relatiebeding betalen. Het contact was meer dan een normaal vriendschappelijk contact over een nieuwe baan, vond de rechter. Ze heeft minimaal eenmaal via Twitter het relatiebeding overtreden.

De situatie

Een adviseur werving & selectie gaat per 1 juli 2011 als recruiter bij een ander bedrijf aan de slag.
In haar relatiebeding staat dat ze tot een jaar na het einde van haar arbeidsovereenkomst geen zakelijke contacten mag onderhouden met relaties van de ex-werkgever. Volgens het beding zijn dat relaties waarmee het bedrijf op het moment van het einde van het dienstverband zakendeed of in de periode van twee jaar daaraan voorafgaande heeft gedaan. Zakelijke contacten zijn gedefinieerd als het acquireren in de ruimste zin van het woord of betrokken zijn bij dergelijke acquisities met betrekking tot producten en artikelen of diensten die de werkgever in zijn assortiment heeft of het (trachten te) verkopen daarvan. Op overtreding van het beding staat een boete van € 5.000.
Naar aanleiding van een e-mail die de werkneemster stuurt aan haar contacten over haar ophanden zijnde vertrek bij het bedrijf en over haar opvolging, ontstaat een twitterconversatie met twee van die contacten, kandidaten van wie er een al eerder door de werkneemster is geplaatst bij een bedrijf. Die conversatie is te lezen via de link naar de uitspraak op www.rechtspraak.nl onder aan dit artikel.

De vordering

De werkgever vindt dat de werkneemster haar relatiebeding heeft overtreden en vraagt in een kort geding een voorschot op de verbeurde boetes.

Het verweer

De werkneemster vindt het relatiebeding zo onduidelijk dat het niet in het voordeel van haar ex-werkgever kan en mag worden uitgelegd. Dat ook niet-betalende particuliere kandidaten onder het beding vallen ligt niet voor de hand.

Het oordeel

De rechter vindt dat de werkgever met de overlegde e-mail- en twittercorrespondentie voldoende aannemelijk gemaakt dat de werkneemster het relatiebeding in elk geval eenmaal heeft overtreden. In de e-mail- en twittercorrespondentie met een van de kandidaten heeft ze voorgesteld om op dezelfde voet verder te gaan. Er is ook gesproken over verschillende functies voor die persoon en ze heeft om het cv van de kandidaat gevraagd om daarmee aan de slag te gaan. De werkneemster verdedigde zich met de stelling dat er inmiddels een vriendschappelijke relatie tussen haar en de kandidaat was ontstaan en dat de correspondentie een normaal contact tussen vrienden was. Maar daar is de rechter het niet mee eens. Het opvragen van het cv om daarmee aan de slag te gaan wijst in een andere richting. Dat de twitterconversatie in alle openheid plaatsvond en niet heeft geleid tot een plaatsing doet daar niet aan af.
De rechter veroordeelt de werkneemster tot betaling van een voorschot van € 5.000 op de boete aan de ex-werkgever.
De vraag hoe vaak de werkneemster het relatiebeding heeft overtreden en hoe vaak zij de overeengekomen boete heeft verbeurd, moet worden beantwoord in een bodemprocedure. Daar is nader onderzoek voor nodig en daar is in een kort geding geen plaats voor.

LJN BU7469
Kantonrechter Arnhem
Relatiebeding
Kort geding
24 november 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Roos van Vugt op

    zo zitten we te wachten op de uitspraak bijgaande case en hebben we in NL al de eerste jurisprudentie over social accounts te pakken?

    Redacteur Kravitz, hij nam ontslag en nam zijn Twitteraccount @Phonedog_Noah mee, inclusief een dikke 17k volgers. Onder bovenstaande naam twitterde hij het nieuws. De naam van het account veranderde hij snel in @NoahKravitz. Logisch, met oude naam zou hij als een merkenrechtelijk probleem hebben. Maar PhoneDog vindt die naamswisseling niet genoeg, uitspraak is in juni dit jaar.
    Ik ben wel benieuwd waar dit naar toe gaat, ik weet dat de case in deze blog van P&O actueel wordt gepresenteerd op The social Conference thesocialconference.nl door werkneemster en haar advocaat.

  2. Pia van Boven op

    geldt voor mij ook het is een onderwerp waar wij intern ook een positie over willen bepalen.