Ontslag zonder vergoeding kennelijk onredelijk

0

Arbeidsongeschikte werknemer vordert schadevergoeding wegens kennelijk
onredelijk ontslag.

Werknemer is sinds 1991 in dienst bij Aero Groundservices in de functie van loodsmedewerker. Op 14 april 2004 heeft werknemer een arbeidsongeval gehad, waarbij hij een gecompliceerde enkelbreuk heeft opgelopen. Werkgever heeft de aansprakelijkheid voor dit ongeval erkend en de schade via de verzekering afgewikkeld.

Werknemer was al voor het bedrijfsongeval arbeidsongeschikt en verrichtte al aangepaste werkzaamheden. Werkgever heeft bij brief van 15 juni 2007 de arbeidsovereenkomst van werknemer met ontslagvergunning van CWI opgezegd per 1 augustus 2007 in verband met het feit dat werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt was.

Werknemer vordert schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Werknemer stelt dat werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht om passend werk te vinden voor werknemer en dat de gevolgen van de opzegging voor hem te ernstig zijn in vergelijking met de belangen van werkgever.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat de omstandigheid dat werkgever heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid onvoldoende is om te kunnen aannemen dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is. De kantonrechter is van oordeel dat werkgever alle mogelijke re-integratie-inspanningen heeft verricht en dat niet te verwachten is dat bij werkgever passende arbeid voorhanden is.

Daarnaast neemt de kantonrechter nog in aanmerking dat werknemer een groot aantal jaren in dienst van werkgever was en dat werknemer jarenlang in onzekerheid heeft verkeerd over de gevolgen van zijn arbeidsongeval.

De kantonrechter acht daarom een ontslag zonder enige vergoeding kennelijk onredelijk en vindt een schadevergoeding van € 10.000,- billijk. Mocht in de artikel 7:658 BW-procedure komen vast te staan dat werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en aansprakelijk is voor de schade, dan zal dit niet leiden tot een lager bedrag in de onderhavige zaak. Het is dan aan de rechter in de schadestaatprocedure om te beoordelen of en op welke wijze met onderhavige vergoeding rekening moet worden gehouden.

Bron: LJN BD3993

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.