Ontslag op staande voet na schending controlevoorschriften bij ziekte

0

Werknemer wordt op staande voet ontslagen nadat hij controlevoorschriften
bij ziekte niet is nagekomen.

Werknemer is sinds 14 oktober 1985 in dienst bij Strukton Worksphere B.V. als werkvoorbereider brandmeldinstallaties. De vriendin van werknemer is in 2001 overleden, waarna werknemer met ernstige persoonlijke problemen kampt.

Tekortkomingen functioneren

In 2007 ontstonden tekortkomingen in het functioneren van werknemer. Werkgever heeft bij brief van 5 december 2007 werknemer gewezen op het feit dat hij afspraken niet nakomt en dat zich herhaaldelijk incidenten hebben voorgedaan waaruit blijkt dat werknemer zijn werkzaamheden niet op orde kan houden. Ook heeft werkgever gewezen op de alcoholverslaving van werknemer.

Verder kondigt werkgever in die brief aan serieuze stappen te zullen moeten nemen als de situatie niet snel zou verbeteren. De beoordeling van werknemer over 2007 was onvoldoende.

Verantwoordelijkheid bereikbaar te zijn

Op 15 februari 2008 heeft werknemer zich ziek gemeld en vanaf dat moment onbereikbaar gehouden voor werkgever. Bij brief van 19 maart 2008 heeft werkgever werknemer gewezen op zijn verantwoordelijkheid bereikbaar te blijven en heeft hem een week de tijd gegund contact op te nemen. Indien werknemer hiertoe niet zou overgaan zou werkgever als sanctie het salaris stopzetten.

Werknemer heeft bij brief van 2 april 2008 werkgever laten weten dat hij in het ziekenhuis is opgenomen en dat men daar heeft geconstateerd dat hij overspannen is en manisch depressief. Verder deelt hij mede dat hij zal worden opgenomen door het RIAGG. Nadere gegevens om contact mogelijk te maken heeft werknemer niet verstrekt. Werknemer dreigt met zelfmoord wanneer werkgever de loonbetaling stopzet.

Werkgever sommeert werknemer hierop zich uiterlijk op 20 mei 2008 bij de bedrijfsarts te melden. Hierbij wijst werkgever erop dat indien werknemer niet verschijnt, hij op staande voet zal worden ontslagen. Werkgever heeft na uitblijven van contact werknemer op staande voet ontslagen.

Werknemer maakt zijn dreigement om zelfmoord te plegen waar, maar overleeft. Uiteindelijk roept werknemer de vernietiging van het ontslag op staande voet in. Werknemer vordert in kort geding doorbetaling van zijn salaris.

Oordeel

De kantonrechter oordeelt dat ingevolge art. 7:629 lid 6 BW de sanctie op het niet-naleven van de door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die werkgever behoeft om zijn recht op loon vast te stellen, het stopzetten van loondoorbetaling is. Het enkele feit dat controlevoorschriften niet worden nageleefd, is volgens de geldende rechtspraak onvoldoende voor een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Hiervoor dienen bijkomende feiten en omstandigheden een dringende reden op te leveren.

De kantonrechter is van mening dat de feiten en omstandigheden geen ontslag op staande voet rechtvaardigen, omdat werknemer zich in een weinig benijdenswaardige situatie bevond en omdat werkgever daarvan op de hoogte was.

De kantonrechter oordeelt dat werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon met emolumenten en een wettelijke verhoging van 20%.

Bron: JAR 2008/286
Kantonrechter Utrecht
Datum: 17-09-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.