Ontbreken re-integratieplan wordt door rechter bestraft

0

Na een uitspraak eind december vorig jaar betaalde Evean een werkneemster
ruim 3.000 euro. De stichting wilde dit bedrag terug. Volgens de Haarlemse
Kantonrechter staat de vrouw in haar recht, omdat haar ex-werkgever geen
re-integratieplan voor haar heeft opgesteld. Zij hoeft daarom niet het eerder
betaalde loon terug te betalen en ontvangt alsnog het achterstallige salaris,
inclusief vakantiegeld.

De vrouw meldde zich vorig jaar ziek, nadat ze vier maanden als verzorgende gewerkt had in dienst van stichting Evean. Naar eigen zeggen leed zij onder een angststoornis waardoor ze haar werk niet meer kon doen. De bedrijfsarts oordeelde tot twee keer toe dat de vrouw volledig arbeidsgeschikt was. Hierop sommeerde de werkgever de vrouw haar taken te hervatten. Na een gesprek stelde de werkgever voor dat de vrouw voor enkele uren per week haar werkzaamheden zou hervatten. De vrouw weigerde dit waarop de werkgever de loonbetaling stopte. In december ontving de vrouw na een uitspraak van de rechter een deel van het salaris alsnog.

Uitspraak

De Haarlemse kantonrechter oordeelde in een uitspraak dat de vrouw het eerder door Evean betaalde loon niet hoeft terug te betalen en dat Evean tevens de rest van het achterstallig loon moet uitbetalen aan de vrouw. Reden hiervoor is dat de werkgever heeft verzuimd een re-integratieplan op te stellen na de ziekmelding van de vrouw. Dat dit op advies van de bedrijfsarts is gebeurd doet hieraan niets af. De second opinion die maanden later van UWV komt is in directe tegenspraak met het oordeel van de bedrijfsarts.

Het verweer van de werkgever dat de vrouw verzuimd heeft passende arbeid te verrichten wordt wegens het ontbreken van een behoorlijk plan van aanpak gepasseerd.

Bron: LJN BA9998
Kantonrechter Haarlem
Datum: 26-07-2007

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.