Ontbinding arbeidsovereenkomst zonder vergoeding wegens wegvallen loonkostensubsidie

0

Een stichting die fungeert als formele werkgever mag de arbeidsovereenkomst met haar werkneemster beëindigen omdat de loonkostensubsidie eindigt. Het wegvallen van de subsidie en de onmogelijkheid om de werkneemster te herplaatsen, is voldoende verandering in de omstandigheden om een ontslag te rechtvaardigen.

De situatie

Een werkneemster is in dienst bij de Stichting Werkgeversinstituut Sociaal Cultureel Werk Rotterdam en geplaatst bij een onderwijsinstelling als Assistent Ouderbetrokkenheid. De arbeidsplaats is gefinancierd door een ID-loonkostensubsidie. In 2006 werd bekend dat de subsidie voor deze werkneemster uiterlijk 1 maart 2009 zou eindigen. Door het beëindigen van de subsidie is de arbeidsplaats komen te vervallen. De werkgever kan haar niet intern herplaatsen. De zieke werkneemster neemt deel aan een extern re-integratietraject.

De vraag

De werkgever vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verandering in de omstandigheden. Door het wegvallen van de loonkostensubsidie is de arbeidsplaats van de werkneemster komen te vervallen.

Het oordeel

De werkneemster vindt het ontslag onredelijk. Zij vindt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan om haar naar regulier werk te laten doorstromen. De kantonrechter denkt daar anders over. Die vindt allereerst dat voldoende aannemelijk is dat door het vervallen van de loonkostensubsidie de arbeidsplaats is komen te vervallen en dat de werkgever haar inderdaad niet intern kan herplaatsen. Dat is, samen met het feit dat het lopende re-integratietraject waarschijnlijk niet tot plaatsing leidt, voldoende om een verandering in de omstandigheden aan te nemen. De kantonrechter ziet geen reden om een ontslagvergoeding toe te kennen omdat dit een bijzondere arbeidsverhouding was. De werkgever was slechts een formeel werkgever die voor deze arbeidsverhouding volledig afhankelijk was van de loonkostensubsidie. Daarnaast telt ook mee dat al sinds 2006 bekend was dat de subsidie zou eindigen en dat de werkgever het (onverplichte) externe re-integratietraject financiert. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 18 april 2009, de datum waarop de werkneemster twee jaar arbeidsongeschikt is. Hij sluit daarmee aan op de regeling voor regulier werk.

Bron: LJN BI2229
Kantonrechter
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 08- 04-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.