Online tool: Doe jij genoeg aan PSA?

0

Ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress volgens het TNO. De Arbowet bepaalt dat alle werkgevers verplicht zijn iets te doen aan factoren die werkstress veroorzaken. Het ministerie van SZW heeft een online tool opgezet voor werkgevers om hen hierbij te helpen.

Factoren die werkstress veroorzaken, ook wel Psychosociale Arbeidsbelasting, zijn bijvoorbeeld aan een te hoge werkdruk, pesten, discriminatie of geweld. Met de campagne ‘Ongewenst gedrag op het werk’ wil het ministerie van SZW het onderwerp bespreekbaar maken, zodat collega’s en leidinggevenden het eerder herkennen en durven ingrijpen.

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of de werkgever genoeg doet om werkstress te verminderen. Door een online tool van SZW kun je als werkgever nu zelf op drie punten de organisatie op werkstress beoordelen.

Online tool

Via de site werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl is de tool te gebruiken. Het bestaat uit drie thema’s:

  1. Te hoge werkdruk
  2. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie
  3. Agressie en geweld door derden

Na het kiezen van één van deze thema’s beantwoord je kort een aantal vragen. Deze laten op hoofdlijnen zien of de aanpak van bijvoorbeeld werkdruk voldoet aan de wettelijke richtlijnen. Een voorbeeldvraag is: Heeft uw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met aandacht voor alle bronnen van werkdruk? Per vraag verschijnen er in de rechterkolom tips en op het einde zijn de resultaten te downloaden.

Het invullen van de online tool is puur voor de werkgever zelf. De gegevens worden niet doorgestuurd naar de inspectie van SZW.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.