Onduidelijkheid over arbeidstijden artsen

1

Medisch specialisten in opleiding mogen sinds 1 augustus 2011 nog maar 48 uur per week werken, voorheen was dat 52 uur.

Dat volgt uit wijzigingen in het Arbeidstijdenbesluit. In de praktijk zijn er nog veel vragen over.

Voorheen mochten aios (artsen in opleiding tot specialist) eigenlijk ook maar 48 uur werken, maar de Nederlandse overheid had in Europa een overgangstermijn bedongen om er voor te zorgen dat zorginstellingen zich hierop konden voorbereiden. Nu is die overgangstermijn afgelopen, en hebben we hier de regels zoals die in heel Europa gelden.
Die regels zijn helder: over een tijdvak van 16 weken mogen de artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) gemiddeld maximaal 48 uur per week werken. Per week bedraagt de maximale werktijd 60 uur, en per 4 weken gemiddeld 55 uur per week.

Onduidelijkheid is breder

Toch is de onduidelijkheid breder dan deze aanpassing in het Arbeidstijdenbesluit, zegt Karlijn Derksen van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD): ‘Arbeidstijden voor artsen is gewoon ontzettend complexe materie. Het is complex omdat je heel veel regeltjes moet loslaten op één rooster. Artsen mogen qua werktijden sowieso meer dan andere werknemers. Dat is sinds vroeger zo gegroeid. Langzaam worden de regels nu wel gelijkgetrokken met die van andere werkers, mede onder invloed van Europa.’

Vragen

Waarover komen de meeste vragen binnen? ‘Hoe zit het met verschillende diensten na elkaar? Is een dienst niet te lang? Hoe zit het met de rusttijd en de onderbreking daarvan? Wat is de maximum werktijd?’

Overtredingen

Het LAD heeft een vragenlijn waar artsen terecht kunnen. Soms leggen mensen hun rooster voor om te kijken of het wel klopt. Volgens Karlijn Derksen zitten daar wel overtredingen tussen: ‘Het is geen dagelijkse kost, maar het gebeurt wel ja. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de cultuur in veel ziekenhuizen. Men wil het rooster vol krijgen met de beschikbare hoeveelheid aios. En als dat niet normaal lukt, laten ze mensen te veel werken. Terwijl ziekenhuizen eigenlijk meer fte aios aan zouden moeten nemen.’
Een oplossing is niet makkelijk te geven. ‘Nu draaien medisch specialisten (die dus niet meer in opleiding zijn) alleen in de achtervang mee. Het zou al helpen wanneer zij ook de gewone diensten zouden meedraaien.’

Bereikbaarheidsdiensten

Een ander punt zijn de bereikbaarheidsdiensten. Vallen die nu wel of niet onder werktijd? Volgens de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) vallen bereikbaarheidsdiensten soms wel en soms niet onder werktijd. Een woordvoerder: ‘Wanneer je een bereikbaarheidsdienst thuis doorbrengt, is het geen werktijd, behalve op de momenten dat je naar het ziekenhuis moet. Wanneer je een bereikbaarheidsdienst op je werk doorbrengt is dat altijd werktijd, zelfs als je tijdens zo’n dienst in het ziekenhuis slaapt.’
Een oplossing van het roostertekort kan ook hier gevonden worden, vult Derksen aan: ‘Soms hebben mensen nu een aanwezigheidsdienst, terwijl een bereikbaarheidsdienst ook had volstaan. Dan zijn dat dure uren, die hard aantikken.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Roel Dijkstra op

    Goedmorgen, het stukje over de bereikbaarheidsdiensten is wat kort door de bocht. De tijd dat men bij bereikbaarheidsienst onderweg naar het ziekenhuis is en de tijd dat men daar werkt, maar ook de tijd voor een telefoontje, tellen als arbeidstijd. Dat geldt niet als mensen met een bereikbaarheidsdienst in het ziekenhuis mogen slapen; dat is een faciliteit voor medewerkers die verder weg wonen of niet ’s nachts willen reizen.
    En dat is een totaal andere zaak dan het werken in aanwezigheidsdienst; daar tellen de “slaapuren” mee als arbeidstijd maar niet voor de het aantal uren dat men contractueel moet werken.