Omgaan met verslaving en werk

0

STECR – expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘participatie’ als centrale thema’s – komt met een Werkwijzer Verslaving en Werk.

 

De ‘Werkwijzer Verslaving en Werk Middelengebruik en (dis)functioneren op het Werk’ richt zich vooral op de werkgever -werknemersrelatie, maar kan (deels) ook gebruikt worden als het gaat om een te re-integreren cliënt van het UWV. In de werkwijzer zal kort besproken worden wat de verslaving medisch gezien inhoudt. Voorts beoogt de werkwijzer praktische aanknopingspunten te bieden voor het ontwikkelen van een beleid op het gebied van middelengebruik en voor het op een verantwoordelijke wijze omgaan met een medewerker die een verslavingsprobleem heeft.

Een belangrijk aspect waar aandacht aan wordt besteed zijn de rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever voor zover het gaat om re-integratie van de werknemer die met een verslaving kampt. Hierbij zal tevens aandacht besteed worden aan privacyaspecten met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en re-integratie. Ten slotte wordt kort een aantal behandelingsmethodes besproken.

Meer informatie: de website van STECR »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.