Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015

0

Per 1 januari 2015 gaan weer een aantal nieuwe wetten in. P&Oactueel heeft de voor HR relevante wetten op een rij gezet.

Minimumloon

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast. Per 1 januari 2015 gaat het minimumloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaan omhoog naar:

per maand: € 1.501,80
per week:   € 346,55
per dag:     € 69,31

Participatiewet

Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. In de periode 2015-2017 moeten er 5.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer over de Participatiewet.

Brug-WW

Werkgevers kunnen, wanneer zij mensen aannemen die met ontslag worden bedreigd of een WW-uitkering hebben, de omscholing van deze werknemers betalen uit de Werkloosheidswet. De werkgever betaalt het salaris voor de uren dat de werknemer werkt. Verwachte ingangsdatum hiervoor was 1 januari 2015, maar deze ingangsdatum is nog niet definitief, omdat de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moeten goedkeuren.

Discriminatie

De Inspectie SZW gaat haar inspectiegegevens over discriminatie op de werkvloer openbaar maken. Dit is een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De ingangsdatum van 1 januari 2015 is echter nog niet definitief, omdat de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moeten goedkeuren.

Mobiliteitsbonus

Werkgevers die een oudere werknemer in dienst nemen kunnen hiervoor een mobiliteitsbonus ontvangen. Per 1 januari 2015 geldt deze regeling bij het aannemen van uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder. Tot 2015 was dit bij 50 jaar of ouder.

Werkbonus

Oudere werknemers en oudere zzp’ers kunnen een werkbonus krijgen. Deze bonus hangt af van het arbeidsinkomen. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze werkbonus echter afgeschaft. Eerst alleen voor nieuwe gevallen. Vanaf 2018 wordt de werkbonus geheel afgeschaft.

Pensioenen

De fiscale kaders waarbinnen ‘belastingvriendelijk’ pensioen opgebouwd kan worden wijzigen per 1 januari 2015. Uitgebreide informatie hierover lees je in het dossier Pensioenwijzigingen 2015.

Wet werk en zekerheid

Met de Wet werk en zekerheid wordt de Wet flexibiliteit en zekerheid en het ontslagrecht aangepast. Per 1 januari 2015 worden de bepalingen rondom proeftijd, aanzegtermijn, concurrentiebeding bij tijdelijke contracten aangepast en aanzegtermijnkomt er een wijziging in de loondoorbetalingsplicht bij nuluren- of oproepcontracten. De aanpassing van het ontslagrecht en de aanpassing van de ketenregeling gaan per juli 2015 in.

Werkkostenregeling

Vanaf 2015 kunnen werkgevers niet meer vrijwillig kiezen voor de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari is deze regeling voor iedereen verplicht.

Modernisering regelingen voor verlof

Per 1 januari 2015 worden een aantal regelingen rondom verlof, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof aangepast, met als doel het combineren van werk en zorg eenvoudiger te maken.

Bron: Ondernemersplein

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.