Nieuwe arbeidsmarkt vraagt om nieuwe arbozorgverlening

0

De arbeidsmarkt verandert van structuur, en de arbozorgverlening zou daarom mee moeten veranderen. Nu gebeurt dat te weinig, wat tot gevolg heeft dat bedrijven kunnen weglopen.

Dat zegt Paul van den Broek op basis van een rapport van BS Health Consultancy.

In het onderzoeksrapport ‘Arbozorgverlening in nieuw perspectief’ worden twee belangrijke trends op de arbeidsmarkt genoemd. In de eerste plaats is er de vergrijzing. Om in 2020 de vraag naar arbeidskrachten op te kunnen vangen zal circa 75 procent van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 55 tot en met 66 jaar nog deel moeten uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. In 2009 was dit percentage nog 47 procent.
De tweede trend is de flexibilisering. Het traditionele patroon met langdurige vaste dienstverbanden bij één werkgever verdwijnt. Op dit moment is ongeveer 9 procent van de werkzame beroepsbevolking een ZZP-er.
Paul van den Broek: ‘Als je andere typen werknemers hebt op de arbeidsmarkt, is er ook andere arbozorgverlening nodig. Maar hoewel de vraag verandert, blijft het aanbod vooralsnog achter. De huidige arbozorgdienstverleners denken nog te klassiek en traditioneel. Op dit moment gebruiken ze abonnementssystemen, maar het gevaar is dat ze business gaan verliezen omdat bedrijven weglopen naar andere partijen, bijvoorbeeld verzekeraars.’

Preventieve gezondheid

De wens van bedrijven is volgens Van den Broek bijvoorbeeld om de inzetbaarheid te vergroten: ‘Bedrijven hebben meer behoefte om mensen langer aan het werk te houden. De werknemer wordt ouder en dus wordt preventieve gezondheid belangrijker. Nu gebeurt dat nog onvoldoende.´
Van oudsher is de arbozorgverlener gericht op het bieden van verzuimbegeleiding aan de werkgever. Bij de meeste werkgevers is dit verzuim op orde en laag (4 procent). Mede daarom is in toenemende mate het vizier van arbozorgverleners gericht op de 96 procent niet-verzuimende werknemers. Langzamerhand leidt dit bij de arbozorgverleners tot een accentverschuiving van verzuim- naar gezondheidsmanagement: meer gericht op preventieve elementen en vitaliteit, op voorzorg in plaats van nazorg.

Flexibiliteit

Daarnaast is er de trend van de flexibilisering. ´ZZP´ers zijn eigenlijk werkgever en werknemer ineen. Ook zij hebben behoefte aan arbozorg-ondersteuning, maar deze groep wordt nog onvoldoende bediend door de huidige dienstverleners. Je zou ze eigenlijk beter kunnen instrumenteren om hun eigen arbozorg goed te regelen. De kern van ons verhaal is eigenlijk dat wanneer je een ander type werkende krijgt, je daar ook andere diensten op moet gaan aanbieden.’

Nieuwe initiatieven

In het rapport staan ook nog vijf nieuwe mogelijke initiatieven om beter tegemoet te komen aan de veranderende vraag vanuit de markt:

  1. De “ZZP-arbocommunityverzekering” verzekert een ZZP-er voor arbeidsongeschiktheid en zorgkosten en biedt de mogelijkheid punten op te bouwen. In te zetten voor verschillende (preventieve) arbo- interventies. Via de verzekering is de ZZP-er tevens lid van de netwerkorganisatie “ZZP-community” waar hij met al zijn vragen en ervaringen terecht kan bij collega-ZZP-ers.
  2. De “MKB-wellness coach” is een concept voor kleinere werkgevers. Op het gebied van arbo, reïntegratie, verzuim-, wga- en zorgverzekeringen wordt een ketenconcept aangeboden. De “MKB-wellness coach” heeft voor het ketenconcept speciale aanbieders geselecteerd en voorzien van een eigen keurmerk.
  3. Het “Business Health Centre” is een gezondheidscentrum voor werknemers van verschillende werkgevers op een bedrijventerrein. Bij dit concept wordt dienstverlening aangeboden op het terrein van preventie, fysieke en psychische klachten.
  4. “Arbo-en-HR-solutions-in-1” is een joint venture van een arbozorgverlener met een HR-dienstverlener. De dienstverlening van de arbozorgverlener wordt versterkt met HR diensten op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel.
  5. Het “Private Health Budget” is een gezamenlijke propositie van zorgverzekeraar en arbozorgverlener. Werknemers krijgen van de zorgverzekeraar een budget toegekend dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten voor verschillende preventieve interventies die worden verzorgd door de arbozorgverlener.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.