Nieuw advies- en verwijspunt voor klokkenluiders

0

Binnenkort kunnen mensen die misstanden aan de orde stellen of overwegen dat te gaan doen, informatie en advies vragen aan een onafhankelijke commissie.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) ingestemd met de instelling van een Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden.

Publieke en private sector
De commissie is er zowel voor de publieke als voor de private sector. Bij de commissie kan iedereen – op vertrouwelijke basis – terecht die wil weten welke wegen hij of zij moet bewandelen om een maatschappelijke misstand aan de orde te stellen.

Doorverwijzen en voorlichten
De commissie doet niet zelf onderzoek naar een misstand, maar kan wel doorverwijzen naar instanties die dat wel doen, zoals de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie.

Daarnaast geeft de commissie algemene voorlichting over omgang met misstanden en signaleert zij trends en patronen op dit gebied.

De commissie bestaat uit drie leden, die voor vier jaar worden benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie wordt ondersteund door een klein secretariaat met een brede deskundigheid. De vestigingsplaats is Den Haag.

Het ontwerpbesluit gaat voor advies naar de Raad van State.

Lees ook:
> Werkgever regelt klokkenluiden onvoldoende
> Klokkenluiderregeling geen gemeengoed
> Bijna 20 procent financieel personeel zegt baan op door ethisch dilemma

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.