MeToo-tip voor HR: ‘Word zelf geen vertrouwenspersoon’

0

De #MeToo-discussie raakt ook HR-adviseurs. Doen zij wel genoeg om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen? Leo ten Brink, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en rechtskundig adviseur, maakt regelmatig mee dat HR-adviseurs zelf zijn aangesteld als vertrouwenspersoon of in klachtencommissies zitten. ‘Doe dat liever niet’, adviseert hij. ‘Dat verhoogt de drempel.’

Had u verwacht dat er steeds nieuwe voorbeelden van seksuele intimidatie opduiken?

‘Nee, maar ik vind het heel ernstig. Volgens de Arbowet hebben werkgevers de plicht beleid te voeren waardoor hun werknemers zich veilig voelen. Blijkbaar is dat ook in de acteurs- en modellenwereld niet het geval. Onze vereniging heeft net een enquête gehouden bij driehonderd vertrouwenspersonen. Van alle medewerkers die met klachten over seksuele intimidatie bij hen komen, durft maar één op de vijf verdere stappen te zetten. Ook hieruit kunnen we de conclusie trekken dat medewerkers zich niet genoeg gesteund voelen.’

U zei onlangs in de Telegraaf dat u het aantal ongekwalificeerde vertrouwenspersonen onverantwoord hoog vindt.

‘Onze vereniging telt 1100 leden die regelmatig bijscholen. Maar er zijn nog veel vertrouwenspersonen die deze taak ‘erbij’ doen. Ze zijn aangesteld omdat het wettelijk verplicht is, maar als ze vragen of ze een training mogen volgen, zegt de baas: ‘Dat is me te duur.’ Doordat er en markt is ontstaan van externe bureaus die goed opgeleide vertrouwenspersonen aanbieden, is er wel iets aan het veranderen. Interne vertrouwenspersonen willen ook graag trainingen volgen en certificaten halen.’

Welke rol speelt HR hierin?

‘Ik doe al 25 jaar klachtenonderzoek en het verbaast me vaak hoe slecht HR-adviseurs de zaken op orde hebben. Als ik vraag om de klachtenregeling moeten zij daar vaak lang naar zoeken. Dan komt er een document uit 2004 onderuit een la. Je zou toch verwachten dat HR het beleid op dit gebied actualiseert. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat de advocaat van de aangeklaagde partij een andere versie van de klachtenregeling had van hetzelfde bedrijf. Heel gênant.’

Zijn vertrouwenspersonen vaak gekoppeld aan de HR-afdeling?

‘Sterker nog, op trainingen krijg ik wel eens medewerkers of zelfs hoofden HR die zelf de vertrouwenspersoon van hun bedrijf zijn. Ik ben daar geen voorstander van. Medewerkers hebben vaak het beeld dat personeelsadviseurs eerder naar de baas luisteren dan naar hen. Hun aanstelling als vertrouwenspersoon kan de drempel verhogen. Dat geldt ook voor de klachtencommissie – ik hoor weleens dat HR-medewerkers of directeuren daarin zitten. Zij moeten op de achtergrond blijven. Een vertrouwenspersoon of klachtencommissie kan anders niet onafhankelijk opereren.’

Waar zou HR meer op moeten letten?

‘HR moet per definitie achter de vertrouwenspersonen staan. Ik hoor vaak dat bedrijven hen meer als noodzakelijk kwaad zien dan als medewerkers om te koesteren. Vertrouwenspersonen vertellen me dat er vaak al wordt gemopperd als ze twee dagen met een klacht bezig zijn. Ze hebben geen hapsnap-baantje, maar een serieuze positie die goed beschermd moet zijn. Onze vereniging heeft een beroepsprofiel gemaakt dat bedrijven kunnen overnemen.

‘Verder zou HR moeten zorgen dat vertrouwenspersonen een eigen budget hebben. Van dat geld kunnen ze zo nodig op een andere locatie afspreken en een kop koffie aanbieden. Ze vinden het nu vaak lastig om een plek te vinden waar ze vertrouwelijk kunnen praten. Als ze met een medewerker worden gesignaleerd, vragen collega’s al nieuwsgierig of er iets is gebeurd.’

Ziet u door de #MeToo-discussie een toename van het aantal deelnemers aan trainingen?

‘Dat kan ik nog niet zeggen. Binnenkort hebben we een afspraak met de opleidingsbureaus. Een van de vragen wordt zeker of discussie ook leidt tot meer investeringen in vertrouwenspersonen. Ik hoop dat bedrijven nu doorpakken. HR zou daar het voortouw in moeten nemen.’

Ook lezen:

Praktijkvraag: Wat moet HR doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer?

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.