Meest onverwachte gevaarlijkste beroepen. Signalen voor HR?

0

Van kappers tot serveerders, deze beroepen staan wonderbaarlijk op de lijst van de gevaarlijkste beroepen. Dit kan zelfs het verzuimpercentage verhogen.

Het CBS heeft een lijst gepubliceerd van de beroepen waarbij het vaakst gevaarlijk werk gedaan moet worden, dus met kans op ongevallen en letsel. Dit leidt in sommige gevallen ook tot verzuim. Groepen waarvan we het verwachten als elektriciens, voedselwerkende beroepen (bijv. slagers), tuinders, akkerbouwers en veetelers staan op die lijst. Maar er zijn ook ‘gevaarlijkste beroepen’ die we niet in de top tien hadden verwacht.

Medewerkers persoonlijke dienstverlening

Koks, obers en kappers vallen onder deze groep medewerkers die een gevaarlijk beroep uitoefenen. Zo lijdt één op de drie kappers aan RSI of heeft rugklachten. Een vijfde heeft eczeem. Allergieën, irritaties aan de luchtwegen en RSI zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim bij kappers. Van de werknemers die werkzaam zijn als kapper is de meerderheid vrouw. Wat koks betreft is drie kwart man.

Veiligheid

Beveiligingswerkers komen zoals verwacht ook regelmatig in gevaar. Maar net alleen brandweer en politie vallen daaronder. Het gaat ook om beveiligers die bij de gevaarlijkste beroepen horen. Denk aan het feit dat zij in aanraking komen met agressie en geweld. Terwijl chauffeurs aangeven dat ze het vaakst in riskante situaties verkeren, gebeuren de meeste ongelukken in de beveiliging. Het soort gevaar dat werknemers lopen verschilt per beroep. Bij bestuurders en machinebedieners gaat het vaak om werk met risico op botsingen of aanrijdingen (42,6 procent van de werknemers). Bij beveiligingswerkers gaat het relatief vaak om werk met een verhoogde kans op een confrontatie met geweld (30,7 procent).

Verzuim

Hoe vaak leidt dit tot verzuim? 1,5% van de werkenden blijft na een arbeidsongeval minstens één dag thuis werken. Bijna alle beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, behoren ook tot de top tien beroepen waarin het vaakst een arbeidsongeval met verzuim voorkomt.

Zo meldt u een arbeidsongeval

Volgens artikel 9 in de Arbowet moet een werkgever ernstige arbeidsongevallen direct melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat dan om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever dit betreffende ongeval direct te melden. Met blijvend letsel wordt dan bijvoorbeeld bedoeld: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten.

Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval, dan belt u direct de Inspectie SZW bellen. Dat kan via het telefoonnummer 0800 – 5151 dat 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar is. Een ernstig arbeidsongeval, zoals blijvend letsel en ziekenhuisopname, kan ook telefonisch worden gemeld via 0800 – 5151. Of digitaal via de website van de Inspectie SZW.

Na melding van het ongeval beoordeelt de Inspectie SZW of zij verder onderzoek zullen doen of niet. Voor het niet melden van een ongeval kan de inspectie een boete opleggen die kan oplopen tot 50.000 euro.

Ondernemingsraad

Heeft u een ongeval aan de Inspectie SZW gemeld, dan moet u ook de bedrijfshulpverlening, ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging hiervan op de hoogte brengen.

Bron: CBS

  • Voldoet uw organisatie aan de Arbeidsomstandighedenwet? Bekijk of u alles heeft geregeld en voorkom boetes. In deze whitepaper vindt u alle informatie.Lees het in de whitepaper >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.