Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid

0

Werkgevers in Nederland hebben in internationaal perspectief veel verplichtingen om hun werknemers gezond te houden. Toch wordt in ons land meer uitgegeven aan ziekte en arbeidsongeschiktheid dan in andere landen. Dit suggereert dat er ruimte is voor verbeteringen.

De verantwoordelijkheid om mensen aan het werk te houden, of om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk te krijgen, ligt voor een belangrijk deel bij werkgevers. Maar bij gebrek aan goed onderzoek is onduidelijk welke aanpassingen van het overheidsbeleid het meest effectief zijn. Dat schrijven Rob Euwals, Daniel van Vuuren en Bas ter Weel in de vandaag gepubliceerde CPB Policy Brief ‘Werken in goede gezondheid’.

Werkgeversverplichtingen
Er zijn voldoende economische argumenten voor deze medeverantwoordelijkheid van werkgevers, onder andere om te voorkomen dat zij de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid afwentelen op de samenleving. Aan de andere kant bestaat het gevaar dat werkgevers hun werknemers sterker selecteren op basis van gezondheidskenmerken, of dat ze werknemers met een mindere gezondheid onder slechtere voorwaarden in dienst nemen. De balans tussen deze ‘perverse effecten’ en de werkgeversverplichtingen is precair.

Meer onderzoek
Momenteel is echter onvoldoende onderzoek beschikbaar om te bepalen hoe het bestaande beleid beter kan worden onderbouwd, of om de juiste omvang van de werkgeversverplichtingen vast te stellen. Daarvoor is meer onderzoek nodig, zo stelt het CPB vast.

Bron: CPB

Lees ook:
Sterke afname arbeidsongeschiktheid

Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor gezondheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.