Stijging in dodelijke arbeidsongevallen in 2016

0

Afgelopen jaar kwamen er 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven. Dit is 13 procent meer dan het voorgaande jaar. De stijging in dodelijke arbeidsongevallen baart de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) grote zorgen.

Dit blijkt uit het Jaarverslag 2016 dat de inspectie afgelopen week publiceerde.

In 2015 overleden er 51 mensen door een arbeidsongeval, in 2016 steeg dit aantal naar 70. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg met 14 procent. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.

Toename arbeidsongevallen sinds jaren

Volgens het jaarverslag kende Nederland decennialang een daling in het aantal arbeidsongevallen door technologische ontwikkeling (veiligere machines), het invoeren van de arbozorgverplichtingen (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), plan van aanpak, aanstellen deskundigen) en de aandacht voor ergonomie en fysieke belasting. Eind vorige eeuw zette een stabilisatie in en tijdens de crisisjaren een lichte daling. In 2015 werd een lichte – en vooral in de eerste helft van 2016 een flinke – toename geconstateerd van het aantal in onderzoek genomen ongevalsmeldingen.

Economische groei

Ook blijkt er een samenhang tussen het aantal geregistreerde arbeidsongevallen en de conjunctuur. Zo groeien de vier grote risicosectoren harder dan de algehele economische groei. In de bouwsector uit zich dat in een tekort aan personeel bij een oplopende orderportefeuille. Het is aannemelijk dat dit leidt tot hogere werkdruk, langere werktijden, inzet van minder gekwalificeerd personeel en daarmee een groter risico op arbeidsongevallen in deze sector.

Risicogroepen

Jongeren van 15 tot 24 jaar en werknemers die ouder zijn dan 55 jaar hebben een verhoogde kans op een arbeidsongeval, met een piek in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder. Ook uitzendkrachten zijn kwetsbaar, omdat er relatief veel ongelukken plaatsvinden in deze groep.

Europa

Ten opzichte van andere landen ligt Nederland met bijna 1400 ongevallen per 100.000 werknemer onder het gemiddelde van 1600 ongevallen in Europa.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.