Maandelijks ongemak op de werkvloer: aandachtspunten voor HR

0

De invloed van menstruatie op vrouwen wordt sterk onderschat. Ook op de werkvloer. Volgens het Radboudumc blijkt dat vrouwen hierdoor negen dagen per jaar minder arbeidsproductief zijn. Margriet Hijweege en Ingrid Pinas bespreken de aandachtspunten voor HR.

Margriet Hijweege

Ruim 50 jaar geleden zette de eerste man voet op de maan en binnen vijf jaar zal ook voor het eerst een vrouw deze stap maken. Tegelijkertijd staan we stil bij maandelijks ongemak dat volgens een internet onderzoek van Schoep et al (2019) onder 42.879 vrouwen van 15-45 jaar wordt onderschat en bij 38% beperkingen oplevert voor hun dagelijkse activiteiten in huis.

In een andere publicatie waarin productiviteit werd bestudeerd bij 32.748 vrouwen meldt Schoep dat menstruatie klachten maandelijks aanleiding zijn tot absenteïsme bij 3,4% van de deelneemsters met afwezigheid van gemiddeld 1,3 dagen per jaar. Bij ruim 80% zou sprake zijn van presenteïsme, vooral bij vrouwen tussen 15 en 20 jaar. Deze vrouwen verzuimen dus niet maar hebben een lagere productiviteit door menstruatieklachten van omgerekend gemiddeld 8,9 dagen per jaar. De onderzoekers benadrukken overigens dat deze resultaten om verschillende redenen niet representatief zijn voor alle Nederlandse vrouwen, maar vragen wel aandacht voor meer voorlichting over dit onderwerp.

Absentie en presentie

Dr. Ingrid Pinas

Maandelijks ongemak hoeft geen belemmering te zijn op de werkvloer. Het is goed om te realiseren dat ruim 50 jaar geleden de anticonceptiepil als oplossing voor menstruatieklachten werd geïntroduceerd. Sindsdien zijn nog meer effectieve middelen beschikbaar gekomen om de hinder te reduceren, zoals NSAIDs voor de pijn of bloedstelpende middelen voor de hoeveelheid bloedverlies. Het hormoonspiraal combineert beide doelen en is voor veel vrouwen een uitkomst, en bovendien geassocieerd met lager risico op absenteïsme en presenteïsme. (Barbieri 2019).

Dankzij deze ontwikkelingen hebben vrouwen de mogelijkheid om hun dagelijkse activiteiten te realiseren zonder beperkingen door maandelijks ongemak. En als vrouwen geen voorkeur geven aan medicatie kunnen zij gebruik maken van medische onderzoeken om onrust weg te nemen of ernstige aandoeningen uit te sluiten. Medisch Contact meldt juist deze week dat het aantal vrouwen op topposities in de medische sector met 25% is toegenomen in de afgelopen 4 jaar.

Aandachtspunten voor HR management

Pilgebruik naar arbeidssituatie (CBS).

De resultaten uit het onderzoek van Schoep c.s. hebben betrekking op de onderzochte groep, die mogelijk minder goed op de hoogte is of minder gebruik maakt van effectieve oplossingen. Ongeveer de helft van de deelneemsters zwijgt over de hinder en 60% gebruikt bijvoorbeeld geen anticonceptie. Uit gegevens van het CBS blijkt juist een hoger pilgebruik onder de Nederlandse werkzame vrouwen vergeleken met vrouwen zonder werk. Vooral onder jongeren van 18-25 jaar slikt 6 op de 10 de pil (CBS 2014) en 73% van deze pilgebruiksters slaat de pauze week over (Picavet 2012) en menstrueert veel minder dan 12x per jaar. Daar zijn geen nadelen aan verbonden wat effectiviteit betreft (Pinas 2018).

Vitaliteit en duurzame arbeidsparticipatie

Het is voorstelbaar dat maandelijks ongemak daardoor op de werkvloer een ondergeschikte rol speelt. Langer doorwerken is de nieuwe norm. Bewustzijn over vrouw-specifieke zaken zoals maandelijks ongemak of de naderende overgang voor zover deze aanleiding zijn voor verlies van productiviteit, is wel van belang. Door informatie en gerichte voorlichting kunnen eventuele kennisachterstanden worden ingelopen en barrières weggenomen ten gunste van besluitvorming over eigen gezondheidsgedrag. Organisaties kunnen hierbij het voortouw nemen en een win-win situatie realiseren ten behoeve van vitaliteit en duurzame arbeidsparticipatie van de medewerkers. Ook voorlichting aan leidinggevenden, training in gesprekstechnieken over deze onderwerpen, omgaan met steeds meer oudere werknemers en bewaken van een veilige cultuur horen bij deze proactieve aanpak.


OVER!

OVER! is een netwerkorganisatie van professionals, die sinds 2017 hun expertise rondom de trias Werk, Emancipatie en Gezondheid bundelen en hulp aan bedrijven en organisaties aanbieden ten behoeve van de vrouwen die daar werkzaam zijn. Vanuit de visie dat een actieve aanpak van de kennisachterstand rond Vrouwengezondheidszorg, vrouwen beter in staat stelt om eigen regie te voeren over aandachtspunten als hun kwaliteit van leven en positie op de werkvloer, faciliteren zij de stakeholders: individuele vrouwen, HR management en bedrijfsartsen.

Door: Dr. Ingrid Pinas, FeMpoli Zwolle en Margriet Hijweege Founder OVER!

Bronnen

  • Schoep ME et al. The impact of menstrual symptoms on everyday life: a survey among 42,879 women. Am J Obstet Gynecol. 2019 Jun;220(6):569.e1-569.e7. doi: 10.1016/j.ajog.2019.02.048. Epub 2019 Mar 15.
  • C Picavet. Zwangerschap en anticonceptie in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie (2012) 36-2, 121-128
  • Pinas IM. Anticonceptie en Arbeidsparticipatie: geassocieerde ontwikkelingen. Quintesse 2018 (1):52-60
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.