Is jouw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet?

0

Per 1 juli 2017 zal de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, kort gezegd de Arbowet, ingaan. In de Arbowet staan de regels over de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers. Er zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Ben jij klaar voor de nieuwe Arbowet?

De wijzigingen per 1 juli 2017

In het kort wordt het volgende gewijzigd:

  • Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een open spreekuur, de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken en de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure.
  • Recht van de werknemer op een second opinion van andere bedrijfsarts
  • Afspraken over de arbodienstverlening worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening.
  • Uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW naar werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen toe.
  • De ondernemingsraad en en/of de personeelsvertegenwoordiging worden betrokken bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker.

Aan de slag met de nieuwe Arbowet

Volg deze stappen om ervoor te zorgen jij klaar bent voor de nieuwe Arbowet.

Stap 1: Pas contracten aan.

Check het basiscontract met jouw arbodienst. Staat hier nog niet alles in? Pas in het contract aan wat nodig is. Dit kan in overleg met de bedrijfsarts en/ of arbodienst. En geen haast, je hebt tot 1 juli 2018 de tijd om het bestaande contract aan te passen. Moet jij een nieuw contract opstellen? Dan zal deze wel gelijk aan de nieuwe minimaal verplichte voorwaarden moeten voldoen.

Stap 2: Verkiezingen preventiemedewerker

Ga in gesprek met de ondernemingsraad of de andere personeelsvertegenwoordiging en maak aanvullende afspraken. Zet bijvoorbeeld het onderwerp ‘preventiemedewerker’ op de agenda voor de volgende vergadering.

Stap 3: Stel de werknemers op de hoogte

In sommige bedrijven is geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aanwezig. Bespreek het nieuwe arbobeleid en stel de werknemers op de hoogte van de mogelijkheid van een second opinion of een open spreekuur. Maar ook als er wel een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is, is het verstandig de wijzigingen met de werknemers te bespreken.

Stap 4: Maak ruimte voor de bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer en kan iedere werkplek bezoeken. Als de bedrijfsarts het nodig vindt om de werkvloer te bezoeken, moet het mogelijk zijn.

Stap 5: Informeer over de klachtenprocedure

De werkgever en de werknemers kunnen, als de specialist zich niet aan de regels houdt of als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenregeling. Laat je bij de bedrijfsarts informeren over de mogelijkheden en stel de werknemers hiervan op de hoogte.

  • Het HR Journaal van 8 juni staat volledig in het teken van de nieuwe Arbowet. Je hoort de laatste stand van zaken van Petra van de Goorbergh, directeur OVAL. OVAL is de brancheorganisatie van onder andere de arbodiensten en re-integratiebedrijven. Zij houden zich actief bezig met voorlichting over de nieuwe Arbowet. Deelname aan het HR Journaal is gratis. Meld je snel aan, zodat je op donderdag 8 juni een link naar het webinar ontvangt. Aanmelden kan hier >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.