Internationale campagne ‘Een gezonde werkplek’

0

Teneinde het aantal werkgerelateerde ongevallen terug te dringen heeft een keur aan organisaties zich aangesloten bij de campagne ‘een gezonde werkplek’ voor 2010/2011.

Deze campagne die zich richt op veilig onderhoud is een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

De campagne bouwt voort op de resultaten van de campagne ‘een gezonde werkplek’ 2008-2009 over risicobeoordeling en heeft als doel beter inzicht te geven over goed onderhoud op de werkplek. Goede praktijken voor veilig onderhoud worden bevorderd via allerlei campagneactiviteiten waaronder conferenties, seminars en trainingssessies voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbende partijen die betrokken zijn bij onderhoudswerk.

“Naar schatting houdt 20% van alle ongevallen op de werkplek in Europa verband met onderhoudswerk en in een aantal sectoren is meer dan de helft van alle ongevallen onderhoudsgerelateerd. 10-15% van alle dodelijke ongelukken op het werk kan worden toegeschreven aan onderhoudsactiviteiten. Het is daarom van essentieel belang dat onderhoud op de juiste wijze wordt uitgevoerd, rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van werknemers. De campagnepartners van EU-OSHA spelen een rol van onschatbare waarde door actief informatie over het belang van veilig onderhoud op de werkplek te geven,” aldus Jukka Takala, directeur van EU-OSHA.

Door hun eigen campagne-evenementen en communicatienetwerken helpen de campagnepartners veilig onderhoud zowel op Europees als nationaal niveau op de agenda te plaatsen. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal in de campagne en zorgt ervoor dat organisaties de operationele en economische vruchten plukken van veiliger onderhoud. Campagnepartners gaan overal in de EU discussies mogelijk maken over veilig onderhoud en het belang ervan voor het terugdringen van gevaren op de werkplek. Zo zullen er bijvoorbeeld workshops georganiseerd worden, gericht op de meest uiteenlopende bedrijfstakken zoals de landbouw, de bouw en de chemische industrie – die van oudsher beschouwd worden als bedrijfstakken met een hoog risico waar werknemers dagelijks aan grotere gezondheidsrisico’s worden blootgesteld.

In het kader van de campagne ‘Een gezonde werkplek’ blijft EU-OSHA openstaan voor nieuwe officiële campagnepartners die zich willen aanmelden.

Meer informatie over de campagnepartners en de activiteiten die zij in uw regio organiseren kunt u vinden op de campagnewebsite voor ‘Een gezonde werkplek’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.