Instructieplicht werkgever over bellen tijdens productiewerk

0

Een werkgever moet in bepaalde gevallen instructies geven over het gebruik van mobiele telefoons op het werk, ook al zijn de gevaren van mobiel bellen algemeen bekend.

De werkgever in kwestie was aansprakelijk voor de schade van zijn werknemer. Deze viel tijdens het bellen met zijn leidinggevende van een triltafel.

De situatie

Een werknemer valt tijdens zijn werk – het produceren van betonelementen – van een triltafel. Op het moment van het ongeval was hij mobiel aan het bellen met zijn leidinggevende, die hem nog wat laatste instructies gaf over het productieproces. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet is tekort geschoten in zijn zorgverplichting en wijst de vordering af. De werknemer gaat in hoger beroep.

De vordering

De werknemer vraagt in hoger beroep om een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij lijdt als gevolg van het bedrijfsongeval. Ook vordert hij een schadevergoeding.

Het oordeel

Het Hof oordeelt dat de werkgever wel degelijk tekort is geschoten in zijn zorgverplichting. Normaal gesproken zijn werkgevers niet verplicht om werknemers te waarschuwen voor het gevaar van gebruik van een mobiele telefoon tijdens het werk. Die gevaren, zoals het verlies van concentratie en verminderde aandacht voor de omgeving, zijn algemeen bekend. Maar als het soort werk en het gevaar op ongelukken dat vraagt, moet de werkgever zijn werknemers wel waarschuwen.

Een ingeschakelde deskundige heeft geoordeeld dat het gebruik van een mobiele telefoon in deze specifieke werksituatie gevaarlijk kan zijn en geeft aan dat het is beter om telefoongebruik tijdens dit werk te verbieden.

Het Hof laat meewegen dat het in dit bedrijf gebruikelijk was dat er via de mobiele telefoon nog laatste wijzigingen werden doorgegeven voor het productieproces en dat het dan logisch is dat de werknemer oproepen ook beantwoordt. Gezien de gevaren van het beantwoorden van de telefoon tijdens het productieproces, had de werkgever instructies over het telefoongebruik moeten geven. Omdat de werkgever dit niet heeft gedaan, is hij tekort geschoten in zijn zorgverplichting en daarmee aansprakelijk voor de schade. Het Hof wijst de vorderingen van de werknemer toe.

LJN BN0792
Gerechtshof Leeuwarden
Zorgplicht werkgever art. 7:658 BW
Hoger beroep
29 juni 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.