HRM’ers in onderwijs staan voor opgave

2

HRM’ers binnen scholengemeenschappen moeten de komende jaren een antwoord vinden op problemen als vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en daling van leerlingaantallen.

Dat blijkt uit onderzoek van e-HRM-dienstverlener Raet, uitgevoerd onder 1.500 bestuurders, HR-managers en leerkrachten.

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat leraren verwachten het veel drukker te krijgen, ondanks een krimpend leerlingenaantal. Maar liefst 74 procent geeft aan dat de werkdruk omhoog gaat bij een krimpend leerlingaantal. Werkgevers zijn iets minder pessimistisch: 56 procent gaat uit van een gelijkblijvende werkdruk bij een gelijkmatig aantal leerlingen. 39 procent voorziet in dat geval toch een stijgende werkdruk bij medewerkers voor de klas. Ook bij krimp verwacht maar liefst 43 procent van de werkgevers dat de werkdruk toeneemt.
Hoe kan de werkdruk stijgen bij minder leerlingen? Sander Kars van Raet legt uit dat minder leerlingen (door bijvoorbeeld de ontgroening) ook leidt tot minder geld, en dus tot minder werkgelegenheid voor leraren. ‘In principe heffen ze elkaar deels op, maar het probleem is dat de ontwikkelingen niet altijd in dezelfde pas lopen en de extra bezuinigingen op onderwijs ook invloed hebben.’

Een andere reden voor de toegenomen werkdruk zit tussen de oren van de leraren: ‘Mensen in het onderwijs hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze hebben de afgelopen jaren meer taken erbij gekregen, en ze verwachten dat die lijn doorzet. Leraren hebben in elk geval de perceptie dat het drukker gaat worden.’

Verschil schoolbesturen en leraren

Uit het onderzoek blijkt verschillende keren dat werkgever en werknemer de dingen anders beleven. Zo schatten de schoolbesturen verschillende gevolgen voor de werkvloer (zoals de werkdruk of het effect van verzuim op de collega’s) veel lager in dan leraren. ‘Je zou kunnen zeggen dat onderwijsmanagers nuchterder zijn, maar volgens mij bestaat er in de praktijk ook wel een afstand tussen het beleid van het College van Bestuur en de betrokkenheid en dagelijkse operatie bij de werkvloer. Door juist medewerkers voor de klas meer ruimte te geven voor initiatieven, passend bij het beleid van het bestuur, kan de kwaliteit van onderwijs verbeterd worden.’

Vergrijzing leraren

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de leraren ouder is dan vijftig jaar. Een vergrijzingsprobleem dus. Wat doen schoolbesturen daar aan? Bijna de helft zegt de komende jaren actiever werk te gaan maken van werving en selectie. Daarnaast wil 40 procent medewerkers breder bevoegd en bekwaam krijgen. 36 procent wil mobiliteit en inzetbaarheid stimuleren. Opvallend is ook dat een derde intensievere samenwerking met andere onderwijsinstellingen uit de regio wil gaan opzetten.

Scenarioberekeningen

Wat kunnen P&O’ers het beste doen om deze trends op te vangen? Sander Kars: ‘Kijk naar competenties van mensen. Doe een goede nulmeting en maak scenarioberekeningen over wat je in de toekomst mogelijk nodig gaat hebben aan formatie als gevolg van de verwachte lesvraag. Welke competenties verwacht je in 2020 nodig te hebben en wat betekent dat voor je HR-beleid? Wanneer je ontwikkelingen kwantitatief beter inzichtelijk kunt maken, kun je daar beter op inspelen en gericht beleid op voeren.’

De reden waarom dit nog niet bovenaan de prioriteitenlijst staat, is omdat het een nieuwe manier van denken is: ‘En het is ook best moeilijk. Wat gaat de maatschappij aan onderwijs vragen en hoe moeten wij daar op inspelen? Er wordt al lang over strategische personeelsplanning gesproken, maar het is niet altijd eenvoudig om er ook handen en voeten aan te geven.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Voor het goed ontwikkelen goed dynamisch hrm in het beroepsonderwijs kunt u ook kijken op de blog van het project. Google dynamische HRM en u kunt het vinden.
    U kunt u ook abbonneren op de nieuwsbrief. Het project Dynamische HRM organiseert op 9 februari 2012 een conferentie over het project in Nijmegen. Meer info op de blog zelf.

  2. Pedro Westerweel op

    Volgens mij worden er in het artikel slechts enkele ‘uitdagingen’ voor de komende tijd genoemd. Ik denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van het onderwijs dat omhoog moet en het fenomeen prestatiebeloning. Het is voor HRM de kunst om de juiste medewerker op de juiste plaats te krijgen en hem daar te houden. Daarnaast is het de uitdaging deze persoon zichzelf te laten ontwikkelen. Wat mij betreft: back to basic en minder hoogdravende luchtfietserij.