BlogHoe verlaagt u de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal?

3

Roos is een harde werker en heeft een hoge arbeidsmoraal. De lat ligt hoog en ze wil niemand teleurstellen. Als ze te maken krijgt met een hoge werkdruk door piekbelasting komt ze zwaar onder druk te staan. Hoe verlaagt u als HR de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal?

Casus

Roos werkt als uitvaartverzorger. Met een grote toewijding begeleidt ze al jaren begrafenissen. ‘Ik ga er straks bijna zelf aan onderdoor,’ zegt de hardste werkster. Er zijn door een griepepidemie veel sterfgevallen. Alle meldingen moeten worden aangenomen, er is geen keus. De werkdruk loopt gigantisch op. Het werk moet worden verdeeld, maar iedereen zit al vol en maakt overuren. Roos heeft overleg met haar manager. ‘Je weet, alles moet perfect gaan’, zegt Roos, ‘al onze klanten verwachten een hoge kwaliteit want er mag tijdens de uitvaartplechtigheid gewoon niets fout gaan’. Ze kijkt haar manager wanhopig aan als vertelt dat er zich zojuist ook nog een collega heeft ziek gemeld. ‘Je vraagt me nu toch niet of ik ook nog zíjn werk overneem?’

Werkdrukfactoren

Werkdruk wijst op een situatie waarin er disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren. Of medewerkers werkdruk ervaren hangt af van een vijftal samenhangende factoren: persoonskenmerken, baanbeheersing (job control), emotionele- en fysieke zwaarte van de baan, werkzekerheid en verwachtingen ten aanzien van het werk. De beroepen die met de hoogste werkdruk kampen zijn koks, artsen, juristen en managers zakelijke en administratieve dienstverlening (CBS, april 2017). Een van de conclusies is dat bij dienstverlenende zorg- en onderwijsberoepen met name de emotionele zwaarte van het werk een belangrijke rol speelt. Door de complexiteit en onvoorspelbaarheid van het werk ligt de emotionele belasting ver boven het gemiddelde.

Hoge arbeidsmoraal

Uitvaartverzorger Roos heeft te maken met een hoge werkdruk door piekbelasting. Ze is een harde werker en heeft een hoge arbeidsmoraal. Het is haar persoonlijke morele overtuiging en professionele houding om volledig in dienst te staan van haar werkgever en klanten. Ze heeft de ambitie haar zinvolle werkzaamheden zonder fouten uit te voeren. Ze wilt ze niemand teleurstellen. De perfectionistische inslag van Roos zorgt er voor dat de lat hoog ligt en nee zeggen voor haar geen optie is. Zo ontstaat – als gevolg van werkdruk – een verhoogd risico op (langdurige) overbelasting, verminderd functioneren, stressklachten en uiteindelijk uitval door ziekte.

Wat kunt u als HR doen?

Wat kunt u als HR doen of adviseren om de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal te managen?

1. Geef medewerkers aandacht en support
Medewerkers met een hoge werkdruk die weinig steun ervaren van hun leidinggevende, hebben een verhoogd risico op een burn-out . Ondersteun managers daarom om de werkvloer op te gaan en letterlijk hun gezicht te laten zien. Wees een luisterend oor voor de medewerkers. Luister naar signalen en doe er ook iets mee. Wees duidelijk over verantwoordelijkheden, roosters, procedures of verwachtingen.

2. Doe éérst een appèl op medewerkers die altijd nee zeggen
Bij piekbelasting doen sommige leidinggevenden vaak automatisch eerst een beroep op de medewerkers die nooit nee zeggen, zoals Roos. Zo zijn medewerkers met een hoge arbeidsmoraal altijd de dupe. Door achterstevoren te werken, en eerst een appèl te doen op medewerkers die goed nee kunnen zeggen, heeft u oog voor de individuele verschillen tussen medewerkers. Zo zorgt u ervoor dat het werk eerlijk wordt verdeeld.

3. Pak werkdruk altijd samen met medewerkers aan
Om werkdruk succesvol aan te pakken is het van groot belang dat verschillende betrokkenen binnen de organisatie samenwerken. Denk aan werknemers, leidinggevenden, ondernemingsraad (OR), preventiemedewerker en HR zelf. TNO heeft een gebruikersvriendelijke wegwijzer ontwikkelt om werkdruk aan te pakken. De Werkdruk Wegwijzer leidt u in vijf stappen naar een passende aanpak van werkdruk.

Heeft u nog andere suggesties om de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal te verlagen?

Lees meer over:

Over Auteur

Tineke den Haan is bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur. Ze ondersteunt medewerkers, managers en HR bij ziekteverzuim en re-integratie, conflicten, werkdruk, reorganisaties en cultuurveranderingen.

3 reacties

 1. Karen Visser op

  Beste Tineke, goed stuk! Interessant om te lezen hoe je er tegenaan kijkt. Ik kom het ook veel tegen bij mijn klanten.
  Zelf spreek ik altijd van werkstress als het gaat om een situatie die te ver uit de hand is gelopen. Werkdruk ervaart iedereen, pas als het problematisch wordt is dat een negatieve term en schiet het door in werkstress.

  Ik zou nog een punt willen toevoegen: medewerkers die dit zo ervaren en die vanuit sterke overtuigingen (‘Ik kan het niet maken om nee te zeggen’ / ‘Een goede collega staat altijd voor een ander klaar, ook als het niet uitkomt’) redeneren en keuzes maken, zou ik – op een rustiger moment dan in deze piektijd – leren relativeren. Bewust laten worden van grenzen (waar liggen ze?) zodat ze die kunnen bewaken. Onderscheid laten maken tussen de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid.
  Loslaten vinden mensen moeilijk, maar het is wel nodig.
  Verder heel goed stuk, mooie tips!

 2. Mooie uiteenzetting Tineke!
  Waar veel leidinggevenden nog altijd tegenaan lopen is dat ook zij, vooral bij piekdrukte, ook snel voor de weg van de minste weerstand kiezen. Zoals je zelf aangeeft, drukt dit verder op de belasting van de meest betrokken medewerkers.
  Goede communicatie is hierbij cruciaal en ook het aanspreken van het hele team kan voor een “veilige setting” zorgen waarin de “nee-zeggers” zich meer betrokken voelen en “ja-zeggers” worden.
  Mensen met een hoog arbeidsmoraal en hoge betrokkenheid kunnen gefrustreerd raken doordat collega’s zich niet betrokken voelen. Dit geeft een extra stresseffect wat tot in de slaapkamer kan doordringen. Met een brun-out tot gevolg. Ook hierbij is een brede communicatie, waarin een hoge mate van veiligheid centraal staat, cruciaal.
  Dit is, volgens mij, niet het werkveld van HR maar van de direct leidinggevenden en teammanagers.