Hoe meldt u een arbeidsongeval?

0

Arbeidsongevallen wil iedere werkgever natuurlijk het liefst voorkomen. Wat moet u doen als er ondanks de preventieve maatregelen toch een arbeidsongeval plaatsvindt?

Volgens artikel 9 in de Arbowet moet een werkgever ernstige arbeidsongevallen direct melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat dan om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever dit betreffende ongeval direct te melden. Met blijvend letsel wordt dan bijvoorbeeld bedoeld: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten.

Waar maak je de melding?

Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval, dan moet je direct de Inspectie SZW bellen. Dat kan via het telefoonnummer 0800 – 5151 dat 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar is.
Een ernstig arbeidsongeval, zoals blijvend letsel en ziekenhuisopname, kan ook telefonisch worden gemeld via 0800 – 5151. Of digitaal via de website van de Inspectie SZW.

Na melding van het ongeval beoordeelt de Inspectie SZW of zij verder onderzoek zullen doen of niet. Voor het niet melden van een ongeval kan de inspectie een boete opleggen die kan oplopen tot 50.000 euro.

Ondernemingsraad

Heeft u een ongeval aan de Inspectie SZW gemeld, dan moet u ook de bedrijfshulpverlening, ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging hiervan op de hoogte brengen.

Arbeidsongevallen in Nederland

Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval. De Inspectie SZW onderzoekt jaarlijks zo’n 2000 arbeidsongevallen. De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie maar ook de de afvalsector en de bouw scoren hoog. Andere risicogroepen zijn:

  • Jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar hebben relatief vaak te maken met een ernstig arbeidsongeval.
  •  Hetzelfde geldt voor uitzendkrachten.
  • Valgevaar is het risico dat leidt tot de meest ernstige ongevallen, gevolgd door contact met een bewegend object, contact met bewegende delen van een machine en aanrijdgevaar.
Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.