Het Nieuwe Werken gaat vooral om huisvestingskosten

0

Organisaties die starten met Het Nieuwe Werken, doen dat aanvankelijk met mooie en nobele motieven. Gaandeweg blijft vooral de mogelijkheid over om te besparen op huisvestingskosten. Dat blijkt uit onderzoek onder 100 bedrijven van Eurogroup Consulting.

Uit het onderzoek blijkt dat Het Nieuwe Werken inmiddels aardig is ingeburgerd. 86 procent van de respondenten zegt al met de nieuwe manier van werken te werken, of dat binnenkort te gaan doen. Daarmee lijkt Het Nieuwe Werken gemeengoed te zijn.

Zachte kanten
Aanvankelijk wordt Het Nieuwe Werken ingestoken vanuit ‘zachte’ motieven. Als gevraagd wordt welke doelen worden nagestreefd met Het Nieuwe Werken, dan noemen respondenten vooral zaken als aantrekkelijk werkgeverschap en het vergroten van de medewerkerstevredenheid. Volgens organisatieadviseur Nynke Willemsen is dat niet verrassend: ‘Die motieven sluiten namelijk heel goed aan bij Het Nieuwe Werken. Zo is het ooit ingestoken, dat waren de verwachte opbrengsten van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.’

Huisvestingskosten
Maar wanneer Het Nieuwe Werken ingevoerd is, wordt als opbrengst vooral genoemd dat de huisvestingskosten verlaagd zijn. Hoe kan dat? Willemsen: ‘Dat is hard te maken in cijfers. Wil iets een businesscase worden binnen organisaties, dan moeten er cijfers overlegd worden. Het afstoten van kantoorruimte is makkelijker hard te maken dan aantrekkelijk werkgeverschap. Je ziet dat de zachte kanten van Het Nieuwe Werken dan ineens snel verdwenen zijn en dat de facilitaire zaken de overhand hebben gekregen. Dan is de invoeringsvraag gereduceerd tot: “Heeft iedereen een laptop om thuis te kunnen werken?”

Leiderschapsstijl
Toch komen organisaties er niet met huisvesting alleen. De impact ligt volgens de respondenten namelijk vooral in cultuur en managementstijl. Opvallend is dat professionals aan de vooravond van Het Nieuwe Werken inschatten dat personeel en management gelijk geraakt zullen worden. Professionals in ervaren organisaties geven aan dat juist managers de gevolgen van Het Nieuwe Werken ondervinden.

Toch is het de indruk van Willemsen dat de aandacht hiervoor niet altijd optimaal is: ‘Ik denk dat Het Nieuwe Werken vaak blijft hangen als het facilitaire deel geregeld is. Het mensdeel wordt dan vergeten. Dat komt waarschijnlijk omdat veel bedrijven tijdens de crisis vooral geïnteresseerd zijn in kostenbesparingen. Een cultuurverandering is cijfermatig gewoon moeilijk hard te maken. Bovendien is van een cultuurverandering moeilijk een project te maken: je kunt niet zeggen dat je tussen 1 januari en 1 juli even een andere bedrijfscultuur neerzet. Dan verzandt het en gaat men over tot de orde van de dag. Een cultuuromslag is hard werken, maar het is een verandering die je kunt sturen en eentje waarmee je dan meer haalt uit HNW.’

Rol van HR
Uit het onderzoek blijkt verder dat Het Nieuwe Werken niet wordt doorvertaald naar typische HR-thema’s als recruitment en beloning. Slechts 32 procent van de ondervraagde professionals geeft aan dat HR beleid wordt of is aangepast. ‘Gaat Facilities aan de haal met Het Nieuwe Werken vanwege de sluitende business case die zij kan opleveren? HR professionals zouden het momentum dat Het Nieuwe Werken biedt, moeten grijpen om niet alleen de werkplekken maar juist ook de

organisatie te vernieuwen. Anders komt er van de oorspronkelijke idealen weinig terecht.’

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.