Handige WIA-tips

1

Hier volgen nog een aantal nuttige tips die u kunnen helpen bij het uitvoeren van het WIA-beleid.

Werken loont

De WIA gaat uit van de resterende verdiencapaciteit van een zieke werknemer. Met andere woorden: wat kan hij nog wel? Benut de zieke werknemer deze resterende verdiencapaciteiten niet optimaal, dan ontvangt hij een lagere uitkering dan wanneer hij ze volgens verwachting of daarboven weet te benutten. Als arbeidsongeschikte werknemers weten wat hun perspectieven zijn, zijn ze vaak meer gemotiveerd om zélf actie te ondernemen om in optimale omstandigheden aan de slag te gaan/blijven.

Risico’s centraal

Maak geen keuzes voordat u de specifieke risico’s van uw organisatie kent. Bepaal welke risico’s u loopt, stel daar uw beleid op af en neem dan maatregelen. Als u risico’s mist en er geen beleid op maakt, kan u dat duur komen te staan als een medewerker arbeidsongeschikt raakt.

De logische keten

Ga uit van de logische keten: preventie – verzuim – interventie – re-integratie – verzekeren. Verzekeren is het sluitstuk, want preventie van problemen zal u altijd meer opleveren dan het verzekeren van de gevolgen als het fout gaat.

Maatwerk in verzekeringen

Investeren in bedrijfsgezondheid staat in directe verhouding tot uw verzekeringspremies. Werkgevers die een gezond bedrijf serieus nemen, kunnen hier dus nog eens extra voor worden beloond.

Pak de regie

De Arbowet is er duidelijk over: meer verantwoordelijkheid naar de werkgever. Dus: pak die regie en doe er uw voordeel mee! Hoe meer u zelf de controle hebt over preventie, verzuimbeleid en re-integratie, hoe gezonder en gemotiveerder uw organisatie zal zijn en hoe meer u kunt besparen.

Het spel is veranderd

Niet alleen de spelregels rond ziekte en gezondheid zijn veranderd, het hele spel is nieuw. De ondernemingsraad, directie, P&O en het MT van elke organisatie zullen samen moeten bepalen hoe de nieuwe spelregels worden omgezet in integraal beleid.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Pak de regie

  De Arbowet is er duidelijk over: meer verantwoordelijkheid naar de werkgever. Dus: pak die regie en doe er uw voordeel mee!
  Leuk geformuleerd, maar dan nu de volgende bestaande situatie waarin de werknemer heel flink de pineut is! Werknemer is ziek en meldt dit (telefonisch) aan werkgever. Vervolgens stelt werkgever het volgende: ‘Ziek? Nix ziek! Gewoon aan het werk!’ en weigert vervolgens de zieke werknemer ziek te melden dan wel aan te melden bij een bedrijfsarts!! De werknemer wordt gesommeerd om ‘dan maar’ halve dagen te gaan werken, met daarbij de informatie dat de resterende (niet gewerkte) tijd voor EIGEN rekening komt!

  Betreffende werknemer ontvangt tevens (gedurende zeer lange tijd) een vaststaand bedrag uit een WIA-uitkering.

  Behalve dat ik ervan overtuigd ben dat de actie van de werkgever niet ten goede komt aan de organisatie; de gezondheid en de motivatie (van ook andere werknemers), ben ik er ook van overtuigd dat het een en ander inherent aan deze werkgevers actie niet overeenkomt met wettelijke regelgeving en of bepaalde artikelen in ‘de rechten van de mens’. (Maar omtrent het precieze ervan ontbreekt mij de kennis.)

  Punt nu is: wat kan deze (niet serieus genomen) werknemer het beste ondernemen om zijn rechten (op ziek zijn!) te kunnen terug nemen??

  Wie kan enig licht op deze heel vervelend situatie werpen? Bij voorbaat zeer veel dank!