Grootste arbeidsrisico is werkdruk

1

SZW organiseerde eind november een expertmeeting over de onlangs gepubliceerde ESENER-rapportage. Dit verslag bevat de resultaten van een Europese enquête over nieuwe en opkomende arbeidsrisico’s. Werkdruk is een groot arbeidsrisico.

Werkdruk blijkt het grootste risico te zijn, volgens 80% van de geïnterviewde werkgevers. Slechts 30% heeft een oplossing voor dit probleem. Bedrijven uit 31 Europese landen zijn ondervraagd voor de ESENER-rapportage, een publicatie van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. William Cockburn, projectmanager van het Europees Agentschap lichtte de bevindingen toe op de SZW-bijeenkomst.

Gezondheid, veiligheid en werkdruk

Er blijkt een groot verschil te zijn tussen landen als het gaat om de plek die gezondheid en veiligheid krijgen in managementmeetings op hoog niveau. Nederland scoort hierbij hoog: een derde plek. Wellicht heeft dit te maken met de hoge graad van betrokkenheid van het Nederlandse management bij dit onderwerp. Daarentegen lijken Nederlandse werkgevers zich niet zo druk te maken om procedureel en meer systematisch omgaan met werkstress. Opvallend is dat er wel veel procedures rond dit thema zijn. In landen als Portugal en Polen is dit juist andersom.

Vooral wettelijke verplichtingen zetten werkgevers aan om psychosociale belasting aan te pakken, net als de vraag van werknemers. Gebrek aan middelen en de gevoeligheid van het onderwerp belemmeren de aanpak juist. Gebleken is ook dat slechts de helft van de bedrijven zijn werknemers advies geeft over maatregelen om psychosociale risico’s te verminderen. Nederland scoort hier opnieuw hoger dan gemiddeld.

Arboportaal vernieuwd

Dit bericht is te vinden op de vernieuwde website van het ministerie van SZW: Arboportaal.nl
De vormgeving van het nieuwe Arboportaal is een herkenbaar onderdeel van de nieuwe, rijksbrede huisstijl. Door de vernieuwde structuur is van elk onderwerp alle informatie goed bereikbaar. Het nieuwe portaal behandelt de informatie over arbeidsomstandigheden in zes thema’s: Arbowet- en regelgeving, Veilig werken, Fysische factoren, Fysieke belasting, Psychosociale belasting en Gevaarlijke stoffen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jenny Dejager op

    Geachte
    Ik worstel met een burn-out. Ik word dit jaar zestig jaar. Ik studeer, ik schrijf po?zie en proza. Maar ik ben wel werkonbekwaam. Wanneer ik ook maar enige werkdruk ondervind klap ik dicht. Hier zit natuurlijk een geschiedenis aan vast. Maar mijn leven is een ander leven geworden in vele opzichten. De maatschappij waarin ik leef, begrijpt dit anders.
    Met vriendelijke groeten
    Jenny Dejager