Geld voor veilig werken door gedragsverandering

1

Een tijdelijke subsidieregeling moet de invoering van tools in bedrijven ondersteunen die veiligheidsgedrag en -cultuur verbeteren.

Het beschikbaar stellen van subsidie past bij het arbeidsomstandighedenbeleid, dat er op gericht is werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor gezond en veilig werk, waarbij de overheid faciliterend optreedt.

Met de subsidieregeling wordt een MKB ondernemer in staat gesteld een advies- of ondersteuningstraject te kopen bij een deskundig adviseur. Deze adviseur is een professional op het gebied van de verbetering van de arbeidsveiligheid door middel van gedragsbeïnvloeding of cultuurverandering. Het advies of de ondersteuning moet bijdragen aan het ontstaan van een cultuur waarin minder gevaarlijke incidenten en (bijna) ongevallen optreden en beoogt een aanzet tot concrete verbetering te geven.

Lees ook:
> Bij cultuurverandering draait het altijd om mensen
> Een tiende arbeidsongevallen door taalproblemen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jules Heijneman op

    Het be?nvloeden en veranderen van veiligheidsbewustzijn en -gedrag vraagt om inspirerende aanpak. Interventies die ‘serious fun’ zijn en positieve energie losmaken zoals het Veiligheidsspel; Hein?.