Geen onderzoek bedrijfsongeval: werkgever aansprakelijk

0

Een werkgever die nalaat om een arbeidsongeval te onderzoeken of te rapporteren, loopt het risico zonder meer aansprakelijk gesteld te worden voor de schade bij een bedrijfsongeval. De toedracht kan niet meer worden vastgesteld en dat komt voor risico en rekening van de werkgever.

 

De situatie

Een stuurman valt tijdens zijn werk van een loopplank. Hij wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kan zijn werk niet meer doen. Hij wordt touringcarchauffeur, een beroep waarin hij minder verdient dan voorheen. De werkgever is volgens hem aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden, op grond van artikel 7:658 BW. Hij wil dat de werkgever de door hem geleden schade als gevolg van het arbeidsongeval vergoedt en hem alvast een voorschot geeft van € 20.000 smartengeld / schade wegens loonderving.

De vordering

De werknemer baseert zijn vordering op artikel 7:658 BW. Op grond van dat artikel is de werkgever aansprakelijk voor schade die zijn werknemers lijden tijdens het werk. In het eerste lid van het artikel is de zorgplicht van de werkgever geregeld. De werkgever is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat dat hij die zorgplicht is nagekomen of als de schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer.

Het oordeel

Om te kunnen beoordelen of de werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan en/of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer is van belang te weten wat er precies is gebeurd en hoe ongeval heeft kunnen gebeuren. Omdat de werkgever geen rapportage of onderzoek naar de toedracht van het ongeval heeft, kan dit niet vastgesteld worden. Die omstandigheid is voor rekening van de werkgever, vindt de kantonrechter. Als er al sprake zou zijn van eigen schuld, dan is dat niet gelijk te stellen met de bewuste roekeloosheid op opzet. Omdat de schade lastig vast te stellen is, wijst de rechter het gevraagde voorschot toe en verklaart voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade, die nog nader bepaald zal worden.

Bron: LJN BJ 4769
Rechtbank Groningen
Procedure: eerste aanleg  enkelvoudig
Datum: 05 augustus 2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.