Friesland Bank vangt weer bot bij ontbindingsverzoek

0

Friesland Bank vangt weer bot. Het bedrijf probeerde voor de derde keer voorwaardelijk toestemming te krijgen voor ontslag van een medewerker die nog in een herplaatsingstraject zit. De kortgedingrechter vindt het verzoek wederom prematuur en wijst verzoek weer af op dezelfde gronden, maar voegt daar dit maal nog een extra grond aan toe.

De situatie

Friesland Bank zit in een reorganisatieproces waarbij een aantal arbeidsplaatsen komt te vervallen. De werknemer in kwestie is boventallig verklaard. Friesland bank heeft onderzocht of de werknemer nog te herplaatsen is binnen de organisatie maar er is op dit moment geen passende functie voor hem. De werknemer zit nog in een herplaatsingstraject dat op 31 januari 2010 eindigt.

De vordering

Friesland Bank verzoekt om een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 februari 2010. De arbeidsovereenkomst wordt dan op die datum alleen ontbonden als dat de werknemer op die datum niet is herplaatst.

Het oordeel

Het is de taak van de kantonrechter om de op grond van de feiten vast te stellen of er reden is voor ontbinding op grond van artikel 7:685 BW. Toepassing van dit artikel is niet aan de orde als de ontbinding afhankelijk wordt gesteld van een onzekere, toekomstige omstandigheid, zoals in dit geval. De werknemer zit in een herplaatsingstraject dat pas op 31 januari 2010 eindigt. De kans bestaat dat de herplaatsing mislukt, maar het is net zo goed mogelijk dat er wel een geschikte functie beschikbaar komt. Bovendien, zo overweegt de kantonrechter, kan het verloop van de herplaatsingsprocedure aanleiding geven voor een conflict tussen de partijen waardoor de onzekerheid ook nog na 1 februari kan voortduren. Het verzoek wordt afgewezen.

Nieuwe verzoeken

Nu we inmiddels in februari 2010 zijn aanbeland, zal het herplaatsingstraject van de Friesland Bank medewerkers er op zitten. Het is nu wachten op het volgende ontbindingsverzoek.

LJN BK8825
Kantonrechter Leeuwarden
Ontbindingsverzoek
Eerste aanleg
30 december 2009

Lees ook:
> Ontslagverzoek tijdens herplaatsingstraject prematuur

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

Reageer