FNV-bureau zet beroepsziekten op de kaart

1

Ziek worden van je werk. Het overkomt elk jaar tienduizenden mensen. Zij vallen uit door RSI, een burn-out, rugklachten, de schildersziekte OPS of andere aandoeningen.

Arbodiensten melden elk jaar tussen de 5500 en 7000 gevallen van beroepsziekten. ,,Maar het werkelijke aantal ligt tot wel zeven maal hoger”, zegt Marian Schaapman, directeur van het Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ).

Het BBZ, dat donderdag zijn tienjarig bestaan vierde, helpt mensen die ziek zijn geworden door hun werk schadevergoeding te krijgen. ,,Tien jaar geleden werd er niet of nauwelijks geclaimd in dit soort zaken. Er was verder ook niets”, aldus Schaapman. Voor letselschadebureaus zijn de zaken vaak te tijdrovend. ,,Het is iets heel anders dan een ongeval of een medische fout. Je moet een heel proces in kaart brengen en dat past niet in hun werkwijze.”

In tien jaar tijd hebben 4600 mensen bij het BBZ aangeklopt. Voor 650 is uiteindelijk een claim ingediend bij de werkgever. In de andere gevallen bleek meestal al snel dat hun zaak geen kans zou maken. Werknemers moeten aannemelijk maken dat hun ziekte door het werk is veroorzaakt. Is de diagnose niet eenduidig of spelen er te veel andere factoren mee die niets met het werk te maken hebben, dan is dat bijna onmogelijk. Staat vast dat het werk de oorzaak is, dan is de werkgever aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht heeft vervuld.

Inmiddels hebben 350 mensen een schadevergoeding ontvangen, meestal na een slepende procedure. ,,Zaken duren gemiddeld zes tot zeven jaar. Werkgevers schuiven de zaak door naar hun verzekeraar en die ontkent standaard aansprakelijkheid. Zij traineren het traject eindeloos. Ze schakelen een medisch adviseur in, diepen allerlei privézaken op. Heeft iemand OPS, waardoor het zenuwstelsel wordt aangetast, dan halen zij bijna standaard drankgebruik, medicijngebruik of een hersenschudding erbij die iemand ooit heeft gehad.”

De ergernis hierover was zo groot, dat het bureau in 2003 een zwarte lijst van verzekeraars publiceerde. In 2007 begon een proefproject met twee verzekeraars – Centraal beheer/Achmea en Dellta LLoyd – om de gang van zaken te verbeteren. Partijen schakelen niet allebei hun eigen medisch adviseur in, maar nemen samen een deskundige van het onafhankelijke Centrum voor Beroepsziekten in de arm. ,,Het project staat nu op een tweesprong en het is de vraag of de verzekeraars nu hiermee verdergaan of terugkrabbelen.”

Het bureau heeft inmiddels een reputatie van vasthoudendheid opgebouwd en is succesvol in de zaken die het voor de rechter brengt. ,,Nog maar 3,6 procent van de zaken is verloren en 37,5 procent gewonnen. De rest loopt nog”, zegt Schaapman. De laatste jaren vertoont de hoogte van de schadevergoedingen die het bureau binnenhaalt een stijgende lijn. ,,Het ligt al twee jaar boven het gemiddelde in Nederland van 30.000 euro. In 2008 was het 40.000 euro en in 2009 65.000. De bulk is inkomensschade, want de meeste cliënten zijn door hun ziekte arbeidsongeschikt geworden en hun baan kwijt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Henk Duijn op

  Bij werving en selectie wordt dikwijls onvoldoende aandacht besteed aan zowel de fysieke- als de mentale belastbaarheid van potenti?le werknemers. Dit kan zowel voor potenti?le werknemer als voor werkgever op termijn aanzienlijke consequenties hebben.

  Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een fysieke component en een mentale component bij het ontstaan van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van werknemers.

  Bij fysieke problemen is het, met name wanneer een werknemer langdurig bij een werkgever in dienst is, nog relatief eenvoudig om een concrete relatie te leggen tussen het werk en de mate van gezondheid.

  Bij het ontstaan van mentale problemen ligt dit toewijzen meestal complexer. Zeker gezien de wisselwerking tussen werk- en priv? situatie.

  Een indicator voor het risico op het ontstaan van mentale problemen is het resultaat van een psychologisch onderzoek. Hierbij dient niet alleen te worden gekeken naar de mate waarin de potenti?le werknemer aan de functie-eisen voldoet, maar ook naar het verwachtingspatroon dat werkgever en potenti?le werknemer van elkaar hebben.

  Ook hier geldt dat zowel voor werkgever als voor potenti?le werknemer “voorkomen beter is dan genezen”.